КАЛКУЛАТОР

ИЗЧИСЛЕТЕ ЦЕНАТА НА ВАШИЯТ ПРЕВОД

Превод от {{from.name}} на {{to.name}}

Брой страници
{{pages}} бр.
Единична цена
{{price | currency:""}} лв.
ОБЩО: {{price * pages | currency:""}} лв.
ДДС: {{ price * pages * .2 | currency:""}} лв.
ТОТАЛ:
{{ price * pages * 1.2 | currency:""}} лв.

Свържете се с нас

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА

Удостоверения за брак, раждане, семейно положение, членове на семейството, постоянен адрес и други.

 

Срок – 5 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 70.00 лв

Само заверка на АПОСТИЛ – 50.00 лв

Съдебни решения, свидетелство за съдимост, актуално състояние, пълномощни, удостоверения и други.

 

Срок – 8 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси на министерства) – 62.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ – 36.00 лв

Срок в МП е само за обикновена услуга (4 дни)

Медицински удостоверения, дипломи, свидетелства за професионална квалификация.

 

Срок НАЦИД + КО – 11 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси министерства) – 75.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ (7 работни дни) – 50.00 лв

БЪРЗА УСЛУГА

Удостоверения за брак, раждане, семейно положение, членове на семейството, постоянен адрес и други.

 

Срок – 4 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 85.00 лв

Само заверка на АПОСТИЛ – 65.00 лв

Съдебни решения, свидетелство за съдимост, актуално състояние, пълномощни, удостоверения и други.

 

Срок – 7 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси на министерства) – 72.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ – 36.00 лв

Срок в МП е само за обикновена услуга (4 дни)

Медицински удостоверения, дипломи, свидетелства за професионална квалификация.

 

Срок НАЦИД + КО – 8 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси министерства) – 92.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ (7 работни дни) – 65.00 лв

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА

Удостоверения за брак, раждане, семейно положение, членове на семейството, постоянен адрес и други.

 

Срок – 3 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 100.00 лв

Само заверка на АПОСТИЛ – 80.00 лв

Съдебни решения, свидетелство за съдимост, актуално състояние, пълномощни, удостоверения и други.

 

Срок – 6 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси на министерства) – 90.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ – 36.00 лв

Срок в МП е само за обикновена услуга (4 дни)

Медицински удостоверения, дипломи, свидетелства за професионална квалификация.

 

Срок НАЦИД + КО – 5 работни дни

Легализация (ТМ, куриер, такси министерства) – 110.00 лв

 

Само заверка АПОСТИЛ (7 работни дни) – 75.00 лв

ЦЕНА НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОНСУЛСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА

Срок – 5 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 75.00 лв

БЪРЗА УСЛУГА

Срок – 4 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 85.00 лв

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА

Срок – 3 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 95.00 лв

*Таксата за легализация не включва цената на превода. Можете да използвате нашият калкулатор, за да изчислите стойността на Вашият превод.

ЦЕНА НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА С АПОСТИЛ

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА

Срок – 5 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 55.00 лв

БЪРЗА УСЛУГА

Срок – 4 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 65.00 лв

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА

Срок – 3 работни дни

Легализация (ТМ, куриер) – 75.00 лв

*Таксата за легализация не включва цената на превода. Можете да използвате нашият калкулатор, за да изчислите стойността на Вашият превод.

roshawКалкулатор