КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

Консекутивните преводачески услуги са вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.

В Митра транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

 

Ако имате нужда от информация за цени на консекутивен превод

mitraКонсекутивен превод