ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Митра транслейшънс има договор за легализация на документи с консулски отдел на Външно министерство, което позволява предлагането на тази услуга.

Легализация на документ означава заверка на документа със специален щемпел, наречен апостил. Апостилът за документи от България за чужбина се полага в Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката.

Фирмата разполага със заклети преводачи за петдесет плюс езикови комбинации, за документи от България за чужбина и от чужбина за България. Легализиране на документи на частни лица, договор за наем на имот, удостоверение от работодателя за размера на получаваното възнаграждение, както и официални документи, издадени от държавни и общински органи.

Удостоверение за наследници, акт за смърт, свидетелсвто за съдимост, дипломи за висше образование, академични справки.

Интересувате се от цена за легализация?

mitraЛегализация