ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Какво представлява легализирането на документи? Това е удостоверяване автентичността и верността на документите. Могат да бъдат легализирани български документи за чужбина, както и документи от друга страна за България.

За българските документи това става чрез поставяне на Апостил от Националния център за информация и документация, Областната администрация във всеки град, Министерството на правосъдието, както и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Апостилът представлява печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от страната, в която той е издаден. Институциите са няколко, тъй като апостилът се поставя от различна институция според вида на документа, който е за легализация. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки в Хагската конвенция от 1961 г.

Предлагаме легализация на: акт за раждане, удостоверение за граждански брак, смъртен акт, удостоверение за наследници, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за съдимост, пълномощно, актуално състояние, договори, учредителни актови и др.

Чуждестранни документи се легализират в България, като документът се превежда на български език и преводачът заверява подписа върху превода си при нотариус.

Интересувате се от цена за легализация?

mitraЛегализация