МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (DTP)

Локализация и интернационализация на съдържание

DTP е абревиатура на Desktop Publishing – услуга, която има за цел да изгради огледален образ на оригиналното съдържание на съответния целеви език и може да се окаже критично важна при превода. Целта на многоезичната предпечатна подготовка е да предостави лесен начин за превод на различни елементи от документ и запазване на цялостната визия и Look & Feel концепция.

В „Митра Транслейшънс“ предоставяме DTP услуга, която следва напълно желанието на клиентите да се спази цялостната графична концепция на даден документ, без значение на какъв език е съдържанието в него.

Desktop Publishing е фундаментален компонент при интернационализация и локализация на документи, включително при предпечатна подготовка. Възползвайки се от тази услуга, вие ще можете да запазите:

  • Визуалната си бранд концепция;
  • Излъчването, което търсите пред клиенти от други държави;
  • Уникалното съчетание на текстови послания и графични компоненти.

Важното при този тип преводи е, че можете да предоставите документ на един език, а ние ще имаме грижата той да бъде преведен, без да се губи идеята му на комплексно ниво. Нашият екип ще се погрижи и за културната адаптация, в случай че част от графичното съдържание не е подходящо за целевата аудитория в съответната държава. Ние използваме адаптирани решения при предаване на текстовите послания, предназначени за съответната целева група и 100% съобразени с дизайна и визията на съответния документ.


Къде е необходим DTP?

  •  Рекламни материали (брошури, листовки, каталози);
  •  Техническа документация и инструкции за употреба, ръководства за експлоатация на машини и уреди информационни листовки и брошури на хранителни продукти, козметика, лекарствени средства, етикети и др.
  •  Книги и презентации;
  •  Уеб сайтове и приложения;
  •  Графични материали и много други.

 

Защо ни е необходим DTP?

Основната причина да изберете подобна услуга е запазването на визуалната и текстовата част на документа възможно най-близко до тази на оригинала. Често преводът на един текст би компрометирал цялостната визия. В такива ситуации добрата практика е той да бъде предаден по начин, който да я съхрани такава, каквато е в оригинал.

Екипът на „Митра Транслейшънс“ е с дългогодишен опит и широк спектър компетенции, справяйки се безпроблемно с всякакви файлове и изисквания.

Имате нужда от цена за многоезична предпечатна подготовка?

mitraМногоезична предпечатна подготовка