МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

DTP – DESKTOP PUBLISHING

DTP или Многоезичната Предпечатна Подготовка е последният процес при пълното изпълняване на услугата превод. След като текстът бъде преведен, редактиран и проверен, следва така наречената услуга Dtp превод. Тя има за цел да изгради огледален образ на оригиналния файл в съответния целеви език. По време на целия процес се използват тясноспециализирани софтуерни продукти, които имат за цел да подпомогнат финализирането на услугата.

Dtp преводът намира приложение при книгоиздаването, в ръководствата за експлоатация на машини, уреди, също и при печатането на брошури и други видове рекламни материали.

Имате нужда от цена за многоезична предпечатна подготовка?

mitraМногоезична предпечатна подготовка