ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Добре известна е поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“. Лошата граматика и лошият правопис обаче не са симптоми само за външния вид, те могат да издават и липса на достатъчно професионализъм. Затова осигуряването на качеството на предлаганите от нас услуги е многостепенен процес и включва различни технологични нива – превод, редакция и проверка, управление на ресурсите, създаване на терминологичен речник и др., в зависимост от сложността и обема на конкретната задача.

Трите „Кю“. Като цяло Митра транслейшънс спазва трите основни процеса за удостоверяване на качеството: QA (quality assurance) – всички мерки и процеси, които подпомагат процеса на предотвратяване на грешки; QC (quality control) – всички мерки и процеси, които помагат за откриване и коригиране на грешките, допуснати въпреки QA; и QV (quality verification) – всички мерки и процеси, които измерват продукта на нашия труд и дават обратна връзка с цел дългосрочно подобряване на работата.

Ако имате нужда от преводи по осигуряване на качеството

mitraОсигуряване на качество