ПОСТ-РЕДАКЦИЯ НА МАШИНЕН ПРЕВОД (MTPE)

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ЗА ВАШИЯ ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС

 

Какво представлява „пост-редакция“ на машинен превод?

 

Пост-редакция или последваща редакция – процес, при който професионално обучени преводачи или лингвисти преглеждат и коригират машинен превод – известен също като автоматизиран или автоматичен превод – с цел отстраняване на всички грешки на синтактично, граматично, а понякога дори и на лексикално равнище в текста.

 

Крайната цел е високо качество, сравнимо с това на човешки превод.

 

Благодарение на съвременните решения, в които е внедрен машинен превод, се преодоляват все повече и повече нови граници, а това е един безспирен процес. Въпреки това засега има голяма нужда от „човешка намеса“ и автоматизацията не може да замести изцяло преводачите. Дори най-добрата система за машинен превод би се затруднила с едно по-творческо и сложно съдържание.

 

Системата за машинен превод много често не откроява и не разбира кои полисемантични думи са именно подходящите за съответния контекст – тя просто избира онези думи и фрази, които са статистически най-често употребяваните в „сборника“ на тази система.

 

На пръв поглед неправилно преведените сегменти могат да изглеждат като идеални преводи.

 

Не забравяйте, че MT е инструмент, който пести време, не се осланяйте изцяло на него!

 

Именно безупречният лингвист е финалната бримка, от която има нужда машинния превод, за да се превърне в безпогрешен краен резултат.

Научете повече за пост-редакцията на машинен превод…

mitraПост-редакция на машинен превод (MTPE)