РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Прегледайте още веднъж съдържанието на продукта си, за да сте още по-уверени, че ще се откроявате сред конкурентите си с безупречно качество!

Митра Транслейшънс извършва и допълнителни услуги по обработката на текстове, които могат да включват както коригиране, редакция на текст, локализация на текст, тоест съобразяване с конкретната аудитория или културна среда, така също и оценка, сравняване и актуализация на съдържание. Като цяло редакторската работа се извършва от доказани професионалисти, които не са непосредствено свързани с превода на редактирания текст.

Монолингвистичните услуги в повечето случаи надграждат работата по превода и осигуряват по-добро качество на крайния продукт. Тези специфични за индустрията дейности имат място и като независими от процеса по пренасянето на съдържание от един език на друг език и могат да Ви помогнат значително при комуникацията с Вашите клиенти.

 

Интересувате се от цени за редакция на текстове ?

mitraРЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ