ПРЕВОДИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА

В последното десетилетие, ускорената глобализация на бизнеса доведе до значителното увеличаване на финансовите потоци в международен план. Това, от своя страна, налага по-честото използване на финансов преводач. Преводите в тази сфера изискват познания както за икономическите институции и организации, така и експертиза в бизнес към бизнес (B2B) отношенията. Банковите и финансовите текстове далеч надхвърлят тематиките на счетоводните, което налага специализация на познанията за терминологията и финансовите изисквания на различните държави. Поради тази причина, всеки финансов преводач трябва да е наясно с редица термини и специфики. Ние, Митра Транслейшънс, разполагаме с експерти в преводаческите услуги от финансовия сектор.

Имате нужда от превод във финансовата сфера?

mitraПреводачески услуги във финансовата сфера