СИМУЛТАНЕН и КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТНИ ПРЕВОДИ

Симултанен превод е вид превод, който се провежда в реално време, в кабина, и изисква налична техника за озвучение. За този вид устен превод се използват двама или трима преводачи, които се сменят на два-три часа при продължителни мероприятия.
При симултанния превод преводачът превежда в кабината синхронно с говорещия пред аудиторията. Този вид превод е нужен за семинари, конференции, телевизионни събития в реално време, а сферите, в които може да се използва, са много – софтуер и ИТ, маркетинг, реклама, енергетика, телекомуникации, туризъм, развлечения и много други.
Митра Транслейшънс предлага симултанни преводи от и на езици от Централна и Източна Европа и разполага с апаратура и екип от опитни преводачи за провеждане на безпроблемен устен превод в реално време.

Консекутивните преводачески услуги са вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.
В Митра Транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

Имате нужда от цена за симултанен превод?

mitraСимултанен превод