СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

УСТНИ ПРЕВОДИ

Симултанен превод е вид превод, който се провежда в реално време, в кабина, и изисква налична техника за озвучение. За този вид устен превод се използват двама или трима преводачи, които се сменят на два-три часа при продължителни мероприятия.
При симултанния превод преводачът превежда в кабината синхронно с говорещия пред аудиторията. Този вид превод е нужен за семинари, конференции, телевизионни събития в реално време, а сферите, в които може да се използва, са много – софтуер и ИТ, маркетинг, реклама, енергетика, телекомуникации, туризъм, развлечения и много други.
Митра транслейшънс предлага симултанни преводи от и на езици от Централна и Източна Европа и разполага с апаратура и екип от опитни преводачи за провеждане на безпроблемен устен превод в реално време.

Имате нужда от цена за симултанен превод?

mitraСимултанен превод