ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР

ПРЕВОД НА ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРЕВОД НА ИГРИ, ПРЕВОД НА УЕБ СТРАНИЦИ

 

Локализацията на софтуер представлява превод на интернет продукт, софтуер или приложение и адаптирането му към стандартите, техническите изисквания, мерни единици, съкращения към съответната целева държава или регион.

Митра Транслейшънс извършва превод на софтуерни приложения от и към различни езици, като основната комбинация е от английски към български. Индустриите, от които най-често се ползва софтуерната локализация, са медицинска, машино- и автомобилостроене, корабостроене, видеоигри, доставчици на дигитални услуги и др.

 

Интересувате се от цени за локализация на софтуер?

mitraСофтуерна локализация