ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И УПЪТВАНИЯ

Техническите преводи са доста специфични и често съдържат голям брой термини, свързани с определена технологичната сфера. В много от случаите, текстовете, които трябва да бъдат преведени са свързани с практическо приложение на научна или техническа информация. Специализираните технически преводи за машини, строителство, производство, автомобилостроене, корабостроене, машиностроене са част от техническите преводи, които предлагаме на нашите клиенти. Дългогодишният опит на Митра Транслейшънс в тази сфера ни дава увереността да транслираме успешно всякакъв вид технически текстове.

Имате нужда от специализиран технически превод ?

mitraТехнически преводи