Блог

Пост-редакция на машинен превод (MTPE)

Пост-редакция на машинен превод (MTPE)

ПОСТ-РЕДАКЦИЯ НА МАШИНЕН ПРЕВОД (MTPE)

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ЗА ВАШИЯ ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС

 

Какво представлява „пост-редакция“ на машинен превод?

 

Пост-редакция или последваща редакция – процес, при който професионално обучени преводачи или лингвисти преглеждат и коригират машинен превод – известен също като автоматизиран или автоматичен превод – с цел отстраняване на всички грешки на синтактично, граматично, а понякога дори и на лексикално равнище в текста.

 

Крайната цел е високо качество, сравнимо с това на човешки превод.

 

Благодарение на съвременните решения, в които е внедрен машинен превод, се преодоляват все повече и повече нови граници, а това е един безспирен процес. Въпреки това засега има голяма нужда от „човешка намеса“ и автоматизацията не може да замести изцяло преводачите. Дори най-добрата система за машинен превод би се затруднила с едно по-творческо и сложно съдържание.

 

Системата за машинен превод много често не откроява и не разбира кои полисемантични думи са именно подходящите за съответния контекст – тя просто избира онези думи и фрази, които са статистически най-често употребяваните в „сборника“ на тази система.

 

На пръв поглед неправилно преведените сегменти могат да изглеждат като идеални преводи.

 

Не забравяйте, че MT е инструмент, който пести време, не се осланяйте изцяло на него!

 

Именно безупречният лингвист е финалната бримка, от която има нужда машинния превод, за да се превърне в безпогрешен краен резултат.

Научете повече за пост-редакцията на машинен превод…

mitraПост-редакция на машинен превод (MTPE)
прочетете още

Осигуряване на качество

Езикова оценка на качеството на превода (LQA)

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Използването на LQA (Language Quality Assurance) е добре позната практика в преводаческата индустрия, като има за цел да анализира преведените материали и да предостави обективна оценка за качеството на резултатния текст.


Този тип проверка на превода включва езикова оценка на трета независима страна, която анализира обективно редица аспекти на материалите като нивото на познаване на езика – този на оригинала и на превода, проверка за изпълнение на специфични лингвистични изисквания, терминологичен речник, стилистични и числени несъответствия и т.н.


Защо се нуждаете от LQA?


Тази услуга е подходяща за всеки, който желае най-високо качество на преведените материали. LQA е многостепенен процес, който минава през стандартизирани процедури, за да се гарантира крайния продукт.


При QA ангажимент ние в „Митра Транслейшънс“ следваме т.нар. 3Q методика за езикова оценка на качеството на превода, която включва три основни процеса за удостоверяване на качеството:

 • QA (Quality Assurance) – оценка и предотвратяване на грешки;
 • QC (Quality Control) – контрол чрез откриване и коригиране на грешки;
 • QV (Quality Verification) – верификация на реализираните по проекта редакции и координирането на промените с клиента.

Друг важен аспект от оценката на качеството е да се използват терминологични бази данни, които да осигурят адекватно предаване на информацията.


Защо да изберете LQA на преведено съдържание от „Митра Транслейшънс“:

 • Избрали сте нискобюджетна преводаческа агенция и искате да сте сигурни в качеството на превода, за да знаете дали отново да ѝ се доверите;
 • Ваш служител, познаващ добре целевия език, е извършил превод на съдържание, но желаете да се уверите, че го е направил на нужното ниво, и то без пропуски;
 • Използвате услугите на преводач на свободна практика и искате качеството на неговата работа да бъде проверено от независима страна, за да сте сигурни, че си върши работата перфектно.


Имате нужда от езикова оценка на вече преведено съдържание? Търсите независима агенция, която да потвърди качеството на услуга, която вече използвате?


„Митра Транслейшънс“ е доказан партньор, на който можете да разчитате при нужда от гарантиране на качеството на вашето съдържание!

Ако имате нужда от езикова оценка на качеството на превода

mitraОсигуряване на качество
прочетете още

Симултанен превод

СИМУЛТАНЕН и КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТНИ ПРЕВОДИ

Симултанен превод е вид превод, който се провежда в реално време, в кабина, и изисква налична техника за озвучение. За този вид устен превод се използват двама или трима преводачи, които се сменят на два-три часа при продължителни мероприятия.
При симултанния превод преводачът превежда в кабината синхронно с говорещия пред аудиторията. Този вид превод е нужен за семинари, конференции, телевизионни събития в реално време, а сферите, в които може да се използва, са много – софтуер и ИТ, маркетинг, реклама, енергетика, телекомуникации, туризъм, развлечения и много други.
Митра Транслейшънс предлага симултанни преводи от и на езици от Централна и Източна Европа и разполага с апаратура и екип от опитни преводачи за провеждане на безпроблемен устен превод в реално време.

Консекутивните преводачески услуги са вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.
В Митра Транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

Имате нужда от цена за симултанен превод?

mitraСимултанен превод
прочетете още
Многоезична предпечатна подготовка

Многоезична предпечатна подготовка

МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (DTP)

Локализация и интернационализация на съдържание

DTP е абревиатура на Desktop Publishing – услуга, която има за цел да изгради огледален образ на оригиналното съдържание на съответния целеви език и може да се окаже критично важна при превода. Целта на многоезичната предпечатна подготовка е да предостави лесен начин за превод на различни елементи от документ и запазване на цялостната визия и Look & Feel концепция.

В „Митра Транслейшънс“ предоставяме DTP услуга, която следва напълно желанието на клиентите да се спази цялостната графична концепция на даден документ, без значение на какъв език е съдържанието в него.

Desktop Publishing е фундаментален компонент при интернационализация и локализация на документи, включително при предпечатна подготовка. Възползвайки се от тази услуга, вие ще можете да запазите:

 • Визуалната си бранд концепция;
 • Излъчването, което търсите пред клиенти от други държави;
 • Уникалното съчетание на текстови послания и графични компоненти.

Важното при този тип преводи е, че можете да предоставите документ на един език, а ние ще имаме грижата той да бъде преведен, без да се губи идеята му на комплексно ниво. Нашият екип ще се погрижи и за културната адаптация, в случай че част от графичното съдържание не е подходящо за целевата аудитория в съответната държава. Ние използваме адаптирани решения при предаване на текстовите послания, предназначени за съответната целева група и 100% съобразени с дизайна и визията на съответния документ.


Къде е необходим DTP?

 •  Рекламни материали (брошури, листовки, каталози);
 •  Техническа документация и инструкции за употреба, ръководства за експлоатация на машини и уреди информационни листовки и брошури на хранителни продукти, козметика, лекарствени средства, етикети и др.
 •  Книги и презентации;
 •  Уеб сайтове и приложения;
 •  Графични материали и много други.

 

Защо ни е необходим DTP?

Основната причина да изберете подобна услуга е запазването на визуалната и текстовата част на документа възможно най-близко до тази на оригинала. Често преводът на един текст би компрометирал цялостната визия. В такива ситуации добрата практика е той да бъде предаден по начин, който да я съхрани такава, каквато е в оригинал.

Екипът на „Митра Транслейшънс“ е с дългогодишен опит и широк спектър компетенции, справяйки се безпроблемно с всякакви файлове и изисквания.

Имате нужда от цена за многоезична предпечатна подготовка?

mitraМногоезична предпечатна подготовка
прочетете още
Легализация

Легализация

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Какво представлява легализирането на документи? Това е удостоверяване автентичността и верността на документите. Могат да бъдат легализирани български документи за чужбина, както и документи от друга страна за България.

За българските документи това става чрез поставяне на Апостил от Националния център за информация и документация, Областната администрация във всеки град, Министерството на правосъдието, както и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Апостилът представлява печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от страната, в която той е издаден. Институциите са няколко, тъй като апостилът се поставя от различна институция според вида на документа, който е за легализация. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки в Хагската конвенция от 1961 г.

Предлагаме легализация на: акт за раждане, удостоверение за граждански брак, смъртен акт, удостоверение за наследници, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за съдимост, пълномощно, актуално състояние, договори, учредителни актови и др.

Чуждестранни документи се легализират в България, като документът се превежда на български език и преводачът заверява подписа върху превода си при нотариус.

Интересувате се от цена за легализация?

mitraЛегализация
прочетете още
РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Прегледайте още веднъж съдържанието на продукта си, за да сте още по-уверени, че ще се откроявате сред конкурентите си с безупречно качество!

Митра Транслейшънс извършва и допълнителни услуги по обработката на текстове, които могат да включват както коригиране, редакция на текст, локализация на текст, тоест съобразяване с конкретната аудитория или културна среда, така също и оценка, сравняване и актуализация на съдържание. Като цяло редакторската работа се извършва от доказани професионалисти, които не са непосредствено свързани с превода на редактирания текст.

Монолингвистичните услуги в повечето случаи надграждат работата по превода и осигуряват по-добро качество на крайния продукт. Тези специфични за индустрията дейности имат място и като независими от процеса по пренасянето на съдържание от един език на друг език и могат да Ви помогнат значително при комуникацията с Вашите клиенти.

 

Интересувате се от цени за редакция на текстове ?

mitraРЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ
прочетете още
Локализация

Локализация

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Защото думите имат значение на всеки език

Да превеждаш означава да предадеш значението на изходния текст на друг език. За целта преводачът трябва да разбере значението на думите и да създаде еквивалент на целевия език.

Локализацията прави една стъпка напред. Тя представлява адаптиране на съдържание и продукти не само в езиков, но и културен аспект. Чрез локализацията ние променяме и прецизираме даден текст или продукт към определен пазар, като взимаме предвид специфичните идиоми и изрази, които ще оставят у местните читатели същото впечатление, което е предвидено от автора на оригинала.

Локализацията е ключова за всяка съвременна компания, която развива иновативни приложения. Динамиката на съвременния свят при предлагането на IT решения надхвърля физическите граници на страните и поставя нови предизвикателства пред бизнеса.

Когато става въпрос за обработка на съдържание за приложение или продукт, предназначен за продажба по целия свят, преводът не е достатъчен. Трябва да се локализира.

Коректно локализираното съдържание може да спомогне за това потребителят да остане с положително впечатление относно даден продукт. Благодарение на услугата локалозация на уеб съдържание, предлагана от Митра Транслейшънс ще можете да постигнете много повече, значително по-бързо и по-ефективно, и на по-ниска цена. Ние сме в крак с бързите темпове на развитие на онлайн продуктите и локализираме съдържанието им без да правим компромис с качеството. С други думи, ние даваме на нашите потребители по целия свят най-добрия възможен продукт в най-кратки срокове.

Кога ще Ви е необходима експертната помощ на технописците на Митра?

 •  Локализация на уебсайтове;
 •  Локализация на приложения и игри;
 •  Локализация на съдържание на електронно обучение;
 •  Локализация на информация за продукти;
 •  Локализация на блогове;
 •  Локализация на маркетинг съдържание;

„Локализацията в маркетинга е от съществено значение за достигане до международната аудитория. CSA съобщава, че за 56,2% от потребителите възможността да получават информация на техния език е по-важна от цената, докато 65% от световните лидери на пазара смятат, че локализацията е от съществено значение за увеличаване на приходите на компанията.”

Митра Транслейшънс Ви дава възможност да постигнете много повече, като глобализирате Вашето уеб съдържание и продукти.

Обадете ни се днес и ще Ви предоставим пълна информация, независимо от Вашето местоположение!

mitraЛокализация
прочетете още
Консекутивен превод

Консекутивен превод

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

Консекутивните преводачески услуги са вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.

В Митра транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

 

Ако имате нужда от информация за цени на консекутивен превод

mitraКонсекутивен превод
прочетете още
Превод на уеб сайтове

Превод на уеб сайтове

ПРЕВОД НА УЕБ САЙТОВЕ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

 

Преводът на идентичността и основните характеристики на всеки бранд изисква изключителна точност и иновативно мислене. Нашите специалисти по уебсайт локализация могат не само да Ви помогнат да генерирате нов трафик, но и да превърнете потенциалните клиенти в реални и да реализирате приходи.

Уеб сайтовете са основен канал за комуникация на съвременния бизнес. Именно поради тази причина, адекватният превод на всеки уебсайт е задължителен за международната експанзия на вашият бизнес. Нашият подход за редакция и осигуряване на терминологичното качество е задължителна предпоставка за успехът на вашият уеб сайт.

Локализацията на уебсайтове трябва да бъде съобразена с целевата група на вашият бизнес за всеки отделен регион. Именно заради това, точното използване на мерни единици, специфични индустриални термини и символи е ключово за успех.

Ако желаете да получите повече информация за цени

mitraПревод на уеб сайтове
прочетете още
Превод

Превод

ПРЕВОДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ НА РАЗЛИЧЕН ВИД СЪДЪРЖАНИЕ – МЕДИЦИНСКИ ПРЕВОДИ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ, IT ПРЕВОДИ

Митра Транслейшънс извършва писмени преводи на приблизително 50 + езикови комбинации. Фирмата разполага със заклети преводачи с филологическо образование. Използвайки най-модерните методи за обработка на файлове и технологии в преводаческата индустрия, Митра Транслейшънс извършва превод на документи в сектори като автомобилостроене, софтуер и ИТ, енергетика, маркетинг и реклама, производство и машиностроене, корабостроене, медицина, банково и финансово дело.

Митра Транслейшънс извършва преводачески услуги от и на български за езикови комбинации като английски, арабски, арменски, виетнамски, гръцки, грузински, датски, естонски, иврит, италиански, испански, корейски, китайски, литовски, молдовски, македонски, немски, нидерландски, словенски, сръбски, турски, украински, унгарски, фински, френски, фламандски, фарси, хърватски, хинди, чешки, шведски, японски.

Ние говорим езика на вашия бизнес!

Ако имате нужда от информация за цени на преводи

mitraПревод
прочетете още