Блог

Осигуряване на качество

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Добре известна е поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“. Лошата граматика и лошият правопис обаче не са симптоми само за външния вид, те могат да издават и липса на достатъчно професионализъм. Затова осигуряването на качеството на предлаганите от нас услуги е многостепенен процес и включва различни технологични нива – превод, редакция и проверка, управление на ресурсите, създаване на терминологичен речник и др., в зависимост от сложността и обема на конкретната задача.

Трите „Кю“. Като цяло Митра транслейшънс спазва трите основни процеса за удостоверяване на качеството: QA (quality assurance) – всички мерки и процеси, които подпомагат процеса на предотвратяване на грешки; QC (quality control) – всички мерки и процеси, които помагат за откриване и коригиране на грешките, допуснати въпреки QA; и QV (quality verification) – всички мерки и процеси, които измерват продукта на нашия труд и дават обратна връзка с цел дългосрочно подобряване на работата.

Ако имате нужда от преводи по осигуряване на качеството

mitraОсигуряване на качество
прочетете още

Симултанен превод

СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

УСТНИ ПРЕВОДИ

Симултанен превод е вид превод, който се провежда в реално време, в кабина, и изисква налична техника за озвучение. За този вид устен превод се използват двама или трима преводачи, които се сменят на два-три часа при продължителни мероприятия.
При симултанния превод преводачът превежда в кабината синхронно с говорещия пред аудиторията. Този вид превод е нужен за семинари, конференции, телевизионни събития в реално време, а сферите, в които може да се използва, са много – софтуер и ИТ, маркетинг, реклама, енергетика, телекомуникации, туризъм, развлечения и много други.
Митра транслейшънс предлага симултанни преводи от и на езици от Централна и Източна Европа и разполага с апаратура и екип от опитни преводачи за провеждане на безпроблемен устен превод в реално време.

Имате нужда от цена за симултанен превод?

mitraСимултанен превод
прочетете още
Многоезична предпечатна подготовка

Многоезична предпечатна подготовка

МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

DTP – DESKTOP PUBLISHING

DTP или Многоезичната Предпечатна Подготовка е последният процес при пълното изпълняване на услугата превод. След като текстът бъде преведен, редактиран и проверен, следва така наречената услуга Dtp превод. Тя има за цел да изгради огледален образ на оригиналния файл в съответния целеви език. По време на целия процес се използват тясноспециализирани софтуерни продукти, които имат за цел да подпомогнат финализирането на услугата.

Dtp преводът намира приложение при книгоиздаването, в ръководствата за експлоатация на машини, уреди, също и при печатането на брошури и други видове рекламни материали.

Имате нужда от цена за многоезична предпечатна подготовка?

mitraМногоезична предпечатна подготовка
прочетете още
Легализация

Легализация

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Митра транслейшънс има договор за легализация на документи с консулски отдел на Външно министерство, което позволява предлагането на тази услуга.

Легализация на документ означава заверка на документа със специален щемпел, наречен апостил. Апостилът за документи от България за чужбина се полага в Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката.

Фирмата разполага със заклети преводачи за петдесет плюс езикови комбинации, за документи от България за чужбина и от чужбина за България. Легализиране на документи на частни лица, договор за наем на имот, удостоверение от работодателя за размера на получаваното възнаграждение, както и официални документи, издадени от държавни и общински органи.

Удостоверение за наследници, акт за смърт, свидетелсвто за съдимост, дипломи за висше образование, академични справки.

Интересувате се от цена за легализация?

mitraЛегализация
прочетете още
Редакция

Редакция

РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТ

РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

 

Митра транслейшънс извършва и допълнителни услуги по обработката на текстове, които могат да включват както коригиране, редакция на текст, локализация на текст, тоест съобразяване с конкретната аудитория или културна среда, така също и оценка, сравняване и актуализация на съдържание. Като цяло редакторската работа се извършва от доказани професионалисти, които не са непосредствено свързани с превода на редактирания текст.

Монолингвистичните услуги в повечето случаи надграждат работата по превода и осигуряват по-добро качество на крайния продукт. Тези специфични за индустрията дейности имат място и като независими от процеса по пренасянето на съдържание от един език на друг език и могат да Ви помогнат значително при опосредстваната комуникация с Вашите клиенти.

 

Интересувате се от цени за редакция на текстове ?

mitraРедакция
прочетете още
Софтуерна локализация

Софтуерна локализация

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР

ПРЕВОД НА ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРЕВОД НА ИГРИ, ПРЕВОД НА УЕБ СТРАНИЦИ

 

Локализацията на софтуер представлява превод на интернет продукт, софтуер или приложение и адаптирането му към стандартите, техническите изисквания, мерни единици, съкращения към съответната целева държава или регион.

Митра Транслейшънс извършва превод на софтуерни приложения от и към различни езици, като основната комбинация е от английски към български. Индустриите, от които най-често се ползва софтуерната локализация, са медицинска, машино- и автомобилостроене, корабостроене, видеоигри, доставчици на дигитални услуги и др.

 

Интересувате се от цени за локализация на софтуер?

mitraСофтуерна локализация
прочетете още
Консекутивен превод

Консекутивен превод

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

Консекутивните преводачески услуги са вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.

В Митра транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

 

Ако имате нужда от информация за цени на консекутивен превод

mitraКонсекутивен превод
прочетете още
Превод на уеб сайтове

Превод на уеб сайтове

ПРЕВОД НА УЕБ САЙТОВЕ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

 

Преводът на идентичността и основните характеристики на всеки бранд изисква изключителна точност и иновативно мислене. Нашите специалисти по уебсайт локализация могат не само да Ви помогнат да генерирате нов трафик, но и да превърнете потенциалните клиенти в реални и да реализирате приходи.

Уеб сайтовете са основен канал за комуникация на съвременния бизнес. Именно поради тази причина, адекватният превод на всеки уебсайт е задължителен за международната експанзия на вашият бизнес. Нашият подход за редакция и осигуряване на терминологичното качество е задължителна предпоставка за успехът на вашият уеб сайт.

Локализацията на уебсайтове трябва да бъде съобразена с целевата група на вашият бизнес за всеки отделен регион. Именно заради това, точното използване на мерни единици, специфични индустриални термини и символи е ключово за успех.

Ако желаете да получите повече информация за цени

mitraПревод на уеб сайтове
прочетете още
Превод

Превод

ПРЕВОДИ

ОБИКНОВЕНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

Митра Транслейшънс извършва писмени преводи на приблизително 50 + езикови комбинации. Фирмата разполага със заклети преводачи с филологическо образование. Използвайки най-модерните методи за обработка на файлове и технологии в преводаческата индустрия, Митра транслейшънс извършва превод на документи в сектори като автомобили, софтуер и ИТ, енергетика, маркетинг и реклама, индустрия и машиностроене, корабостроене, медицина, банки и финанси.

Митра транслейшънс извършва преводачески услуги от и на български за езикови комбинации като английски, арабски, арменски, виетнамски, гръцки, грузински, датски, естонски, иврит, италиански, испански, корейски, китайски, литовски, молдовски, македонски, немски, нидерландски, словенски, сръбски, турски, украински, унгарски, фински, френски, фламандски, фарси, хърватски, хинди, чешки, шведски, японски.

Ако имате нужда от информация за цени на преводи

mitraПревод
прочетете още