Блог

Пост-редакция на машинен превод (MTPE)

Пост-редакция на машинен превод (MTPE)

ПОСТ-РЕДАКЦИЯ НА МАШИНЕН ПРЕВОД (MTPE)

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО ЗА ВАШИЯ ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС

 

Какво представлява „пост-редакция“ на машинен превод?

 

Пост-редакция или последваща редакция – процес, при който професионално обучени преводачи или лингвисти преглеждат и коригират машинен превод – известен също като автоматизиран или автоматичен превод – с цел отстраняване на всички грешки на синтактично, граматично, а понякога дори и на лексикално равнище в текста.

 

Крайната цел е високо качество, сравнимо с това на човешки превод.

 

Благодарение на съвременните решения, в които е внедрен машинен превод, се преодоляват все повече и повече нови граници, а това е един безспирен процес. Въпреки това засега има голяма нужда от „човешка намеса“ и автоматизацията не може да замести изцяло преводачите. Дори най-добрата система за машинен превод би се затруднила с едно по-творческо и сложно съдържание.

 

Системата за машинен превод много често не откроява и не разбира кои полисемантични думи са именно подходящите за съответния контекст – тя просто избира онези думи и фрази, които са статистически най-често употребяваните в „сборника“ на тази система.

 

На пръв поглед неправилно преведените сегменти могат да изглеждат като идеални преводи.

 

Не забравяйте, че MT е инструмент, който пести време, не се осланяйте изцяло на него!

 

Именно безупречният лингвист е финалната бримка, от която има нужда машинния превод, за да се превърне в безпогрешен краен резултат.

Научете повече за пост-редакцията на машинен превод…

mitraПост-редакция на машинен превод (MTPE)
прочетете още

Преводачески услуги в сферата на игрите

ПРЕВОД НА ИГРИ

ПРЕВОД НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СОФТУЕР

Преводът на игри и преводът на мобилни приложения дават възможност да се използват елементи от правните текстове, маркетинговите текстове и копирайтинга. Това помага на клиентите да изпратят красиви и привлекателни послания в своите игри и приложения с достоверна, официална и добре структурирана информация.

Интересувате се от цените за превод на игри и приложения?

mitraПреводачески услуги в сферата на игрите
прочетете още
Медицински и фармацевтични преводи

Медицински и фармацевтични преводи

ПРЕВОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МЕДИЦИНСКИ И ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕВОДИ

 

Нашите квалифицирани лингвисти имат богат опит с медицинските преводи и могат да покрият голям спектър от тематики. Педантичният ни контрол на качеството подсигурява прецизното проследяване на всяка стъпка от етапа на медицинските преводи, защото е пределно ясно от каква огромна важност е точният превод за тази сфера.

Задачите, които ще възложите на Митра Транслейшънс ще бъдат изпълнени от отдадени професионалисти с опит в преводите медицински и фармацевтични документи.

 

Ако имате нужда от медицински или фармацевтичен превод

mitraМедицински и фармацевтични преводи
прочетете още

IT Преводи

IT ПРЕВОДИ

ПРЕВОДИ В СФЕРАТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Технологичният свят се развива всекидневно. Бидейки професионална преводаческа агенция, ние сме изправени пред предизвикателството да запазим както ползваемостта на софтуера, така и техническата коректност на ИТ превода. Услугата превод на софтуер цели да следва правилата и структурата на всеки софтуер или приложение, като използва локализацията за постигане на оптимално разбиране на текста. Запазването на UI и UX ергономията на софтуера е основна наша цел при формирането на преводи на информационни технологии. Митра Транслейшънс разбира нуждите на софтуерната индустрия и отговаря с адекватна експертиза в преводите за ИТ сектора.

 

Имате нужда от превод на вашия софтуер или приложение?

mitraIT Преводи
прочетете още

Маркетинг и медия преводи

ПРЕВОД ЗА МАРКЕТИНГ И МЕДИИ

РЕКЛАМИ И МАКЕТИНГОВИ МАТЕРИАЛИ

Текстовете свързани с маркетинг и копирайтинг са строго индивидуални и уникални. Екипът на Митра Транслейшънс предлага превод на маркетинг текстове и локализация на реклама, която ще помогне на компанията ви да разпространи посланието си до всеки пазар и да запази оригиналното значение на всяка една дума.

Ако имате нуджа от превод на вашите рекламни материали

mitraМаркетинг и медия преводи
прочетете още

Технически преводи

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И УПЪТВАНИЯ

Техническите преводи са доста специфични и често съдържат голям брой термини, свързани с определена технологичната сфера. В много от случаите, текстовете, които трябва да бъдат преведени са свързани с практическо приложение на научна или техническа информация. Специализираните технически преводи за машини, строителство, производство, автомобилостроене, корабостроене, машиностроене са част от техническите преводи, които предлагаме на нашите клиенти. Дългогодишният опит на Митра Транслейшънс в тази сфера ни дава увереността да транслираме успешно всякакъв вид технически текстове.

Имате нужда от специализиран технически превод ?

mitraТехнически преводи
прочетете още

Преводачески услуги във финансовата сфера

ПРЕВОДИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА

В последното десетилетие, ускорената глобализация на бизнеса доведе до значителното увеличаване на финансовите потоци в международен план. Това, от своя страна, налага по-честото използване на финансов преводач. Преводите в тази сфера изискват познания както за икономическите институции и организации, така и експертиза в бизнес към бизнес (B2B) отношенията. Банковите и финансовите текстове далеч надхвърлят тематиките на счетоводните, което налага специализация на познанията за терминологията и финансовите изисквания на различните държави. Поради тази причина, всеки финансов преводач трябва да е наясно с редица термини и специфики. Ние, Митра Транслейшънс, разполагаме с експерти в преводаческите услуги от финансовия сектор.

Имате нужда от превод във финансовата сфера?

mitraПреводачески услуги във финансовата сфера
прочетете още
Юридически преводи

Юридически преводи

ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВОДИ

ПРАВНИ И НОТАРИАЛНИ ПРЕВОДИ

Преводите на юридическа документация са предизвикателство за нас. Всеки проект се изпълнява с изключително внимание. Тази материя е свързана с културни различия, което определя спецификата на самия правен превод. Само преводачи с богат опит могат да изпълняват преводите в тази сфера, защото пропуск или грешна интерпретация на даден параграф може да доведе до съдебен процес и загуба на средства.

Имате нужда от юридически превод?

mitraЮридически преводи
прочетете още
Преводачески услуги в публичния сектор

Преводачески услуги в публичния сектор


Преводачески услуги в публичния сектор

Свържете се с нас

Митра Транслейшънс има водеща роля като източник на изчерпателни писмени и устни преводи в публичния сектор. Осигуряването на точен и достоверен превод е от съществена важност за ефективната работа на организациите от публичния сектор. Нашите преводачи на свободна практика са квалифицирани, проверени и разпределени според способностите и опита им.

Интересувате се от пълната ни гама услуги?

mitraПреводачески услуги в публичния сектор
прочетете още