Блог

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Комуникацията с екипа на „Митра Транслейшънс ООД“ е на много високо ниво, като винаги са реагирали адекватно и бързо при заявки за по-специфични и спешни преводи. Документацията винаги се получават в изряден вид. Финансовите отношения са коректни, като обменът на информация, свързан с плащанията също е безупречен. Предлагат качествени преводачески услуги, като подхождат изключително професионално и отговорни по отношение на изпълнението на възложените проекти.

mitraОБЩИНА ВАРНА
прочетете още
Сдружение на младите психолози в България (СМПБ)

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ)

СМПБ гр. Варна си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД при изпълнение на услуга с предмет: „преводи“. Организацията на дейностите включва – писмени преводи български-английски език и обратното по проект „Рома Матрикс“. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите, като винаги се е отнасяла изключително коректно към сроковете и спецификата на всяко от заданията. Някои от материалите изискваха изключителна прецизност и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите от фирма „Митра Транслейшънс“ се справиха изключително професионално.

mitraСдружение на младите психолози в България (СМПБ)
прочетете още
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Преводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ ООД е изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП“. В срока на изпълнение на договора, а именно до 30.09.2018 г., от страна на преводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ е извършен писмен превод на общо 5292 страници текст и 82 часа устен превод по време на мероприятията на НАП.

mitraНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
прочетете още
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

„Митра Транслейшънс“ ООД извършва преводи за нуждите на РП-Варна от 2014 г. до днес. Убедени сме, че политиката на фирмата е ориентирана към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганата услуга. Фирма „Митра Транслейшънс“ е надежден и коректен партньор с професионално и отговорно отношение към изпълнение на договореностите.

mitraРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
прочетете още
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

„Митра Транслейшънс“ ООД извършва услуги (писмени преводи) за нуждите на Софийска районна прокуратура в периода от 01.01.2020 г. до 01.12.2019 г. Изключително сме доволни от бързината и коректността, с която те са извършвали всички преводачески услуги. Комуникацията с екипа на фирмата е отлична, както по отношение на възлагане на преводите, така и по отношение на работата по терминологията.

mitraСОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
прочетете още
„Булдент“ ЕООД

„Булдент“ ЕООД

За нас дейността на фирмата е добре позната в следните основни направления през последните години: устни и писмени преводи. Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявената коректност, доказани възможности, много добра база и, най-вече, квалифицирания персонал. Всичко това ни дава основание да препоръчаме „Митра Транслейшънс“ ООД като подходящ и желан партньор на бъдещите клиенти.

mitra„Булдент“ ЕООД
прочетете още
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

„Софарма Трейдинг“ АД си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД по сключен рамков договор от 15.01.2012 г. за извършване на преводачески услуги при изпълнение на различни проекти свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с медицинска и правна насоченост, както и тръжна документация. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите от български на чужд език и обратно, като винаги се е отнасяла коректно към сроковете и спецификата на всяко задание. Най-често материалите, които възлагаме за превод, изискват, наред с типичната за този вид дейност професионална прецизност, и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите на фирма „Митра Транслейшънс“ се справят чудесно.

mitraСОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
прочетете още
„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“

„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“

Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“
използва услугите на „Митра Транслейшънс ООД“ от 2012 г. при изпълнение на проекти
свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с правна и техническа
насоченост. Митра ръководи умело цялостния процес по превод на материалите от български
на чужд език и обратно, като се отличава с особено висок професионализъм и качество при
проекти с по-сложни технически специфики. Фирмата е винаги коректна при спазването на
крайните срокове и сътрудниците й са винаги на разположение за допълнителни въпроси,
уточнения и възложения извън обичайното работно време.

mitra„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“
прочетете още
SDL

SDL

Митра Транслейшънс е компания с много изключително трудолюбиви, квалифицирани и мотивирани професионалисти. Точността на техните преводи и способността им да работят под натиска на крайните срокове заслужават специално внимание. Обръщам и спeциално внимание на отличните взаимоотношения на Митра Транслейшънс с колеги и клиенти.

mitraSDL
прочетете още
WordRise LTD

WordRise LTD

Митра Транслейшънс ООД е високо ценен и доверен партньор, който демонстрира както отзивчивост, така и високо качество в своята работа. Екипът е винаги силно ориентиран към нуждите на клиента и с удоволствие се стреми да покрие всички изисквания на WordRise Ltd.

mitraWordRise LTD
прочетете още