Блог

„Булдент“ ЕООД

За нас дейността на фирмата е добре позната в следните основни направления през последните години: устни и писмени преводи. Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявената коректност, доказани възможности, много добра база и, най-вече, квалифицирания персонал. Всичко това ни дава основание да препоръчаме „Митра Транслейшънс“ ООД като подходящ и желан партньор на бъдещите клиенти.

mitra„Булдент“ ЕООД