Блог

Национален институт по правосъдието

Екипът на Митра Транслейшънс ООД се справи отлично с възложената задача (писмени и устни преводи): добре подготвени преводачи, спазени срокове, добро качество на предоставени писмени преводи, безпроблемна комуникация с екипа на фирмата.

mitraНационален институт по правосъдието