Блог

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Преводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ ООД е изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП“. В срока на изпълнение на договора, а именно до 30.09.2018 г., от страна на преводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ е извършен писмен превод на общо 5292 страници текст и 82 часа устен превод по време на мероприятията на НАП.

mitraНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ