Блог

ОБЩИНА ВАРНА

Комуникацията с екипа на „Митра Транслейшънс ООД“ е на много високо ниво, като винаги са реагирали адекватно и бързо при заявки за по-специфични и спешни преводи. Документацията винаги се получават в изряден вид. Финансовите отношения са коректни, като обменът на информация, свързан с плащанията също е безупречен. Предлагат качествени преводачески услуги, като подхождат изключително професионално и отговорни по отношение на изпълнението на възложените проекти.

mitraОБЩИНА ВАРНА