Блог

SDL

Митра Транслейшънс е компания с много изключително трудолюбиви, квалифицирани и мотивирани професионалисти. Точността на техните преводи и способността им да работят под натиска на крайните срокове заслужават специално внимание. Обръщам и спeциално внимание на отличните взаимоотношения на Митра Транслейшънс с колеги и клиенти.

mitraSDL