Блог

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ)

СМПБ гр. Варна си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД при изпълнение на услуга с предмет: „преводи“. Организацията на дейностите включва – писмени преводи български-английски език и обратното по проект „Рома Матрикс“. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите, като винаги се е отнасяла изключително коректно към сроковете и спецификата на всяко от заданията. Някои от материалите изискваха изключителна прецизност и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите от фирма „Митра Транслейшънс“ се справиха изключително професионално.

mitraСдружение на младите психолози в България (СМПБ)