Блог

„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“

Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“
използва услугите на „Митра Транслейшънс ООД“ от 2012 г. при изпълнение на проекти
свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с правна и техническа
насоченост. Митра ръководи умело цялостния процес по превод на материалите от български
на чужд език и обратно, като се отличава с особено висок професионализъм и качество при
проекти с по-сложни технически специфики. Фирмата е винаги коректна при спазването на
крайните срокове и сътрудниците й са винаги на разположение за допълнителни въпроси,
уточнения и възложения извън обичайното работно време.

mitra„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“