Блог

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

„Софарма Трейдинг“ АД си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД по сключен рамков договор от 15.01.2012 г. за извършване на преводачески услуги при изпълнение на различни проекти свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с медицинска и правна насоченост, както и тръжна документация. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите от български на чужд език и обратно, като винаги се е отнасяла коректно към сроковете и спецификата на всяко задание. Най-често материалите, които възлагаме за превод, изискват, наред с типичната за този вид дейност професионална прецизност, и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите на фирма „Митра Транслейшънс“ се справят чудесно.

mitraСОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД