All posts tagged: преводаческа агенция

Малки грешки в превода, които предизвикват големи проблеми

Малки грешки в превода, които предизвикват големи проблеми

Да можеш да говориш чужди езици не е същото като да правиш преводи. Преводът изисква специални умения и специалистите работят усилено, за да се развиват.

В своята книга Намерени в превода, професионалните преводачи Натали Кели и Йост Цетцше разказват интересни истории, които обхващат целия свят на превода – от преводачи-доброволци и превод на текстови съобщения по време на земетресението в Хаити, до предизвикателствата, които срещат преводачите по време на Олимпийските игри и Световната купа по футбол.

Когато човек чете тази книга, много ясно си дава сметка, че значението на добрия превод е най-очевидно тогава, когато нещата се объркат.

Представяме Ви няколко от страхотните примери в книгата, които показват колко висок залог има понякога точният превод.

mitraМалки грешки в превода, които предизвикват големи проблеми
прочетете още
Няколко погрешни схващания за превода

Няколко погрешни схващания за превода

Често се случва преводът и неговата специфика да се подценяват. Това води до неразбиране значението на преводачите и преводаческите агенции, сложността на предизвикателствата, които срещат в процеса на работа и стойността, която професионалният превод добавя към бизнеса.

mitraНяколко погрешни схващания за превода
прочетете още
Важна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?

Важна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?

В големите компании нерядко се случва служителят, който отговаря за преводите, да не разбира напълно спецификата на работа със специфично съдържание, като графики и чертежи, например. Често на този служител му се налага да предаде документите за превод в преводаческа агенция. Документите често се изпращат във формат PDF или във вид на сканиран лист. Възможно е на служителя, отговорен за контактно лице с преводаческата агенция, да не му е указано, че преводът трябва да бъде предоставен в определен формат като INND или QX, например. Вероятно той и не познава тези специфични формати.

mitraВажна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?
прочетете още
Преводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част

Преводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част

Финансовите текстове се отличават с изключителна детайлност и прецизност. При тях се търси точност на изказа, но и бързина при предаването. Важно е при превода да не се загуби икономическата лаконичност, която прави тези текстове изключително интересни и полезни.

mitraПреводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част
прочетете още
Особености на медицинския превод

Особености на медицинския превод

Когато се захванем с медицински превод, трябва да имаме предвид множеството правила и изисквания, които го съпътстват. Това е строго специализиран превод и изисква повишено внимание на работа; най-често при такава работа се занимаваме с превод на лекарствени листовки, клинични протоколи, дневници и информация за пациента, електронни обучения и патенти.

mitraОсобености на медицинския превод
прочетете още
Машинният превод – може ли машина да превежда по-добре от човек?

Машинният превод – може ли машина да превежда по-добре от човек?

Идеята за напълно автоматизиран машинен превод се ражда още в далечния XVII век, но реално започва да се развива през 50-те години на миналия век. Докато преди векове тази представа е била само философска, за последните няколко десетилетия са постигнати много успехи по пътя на осъществяването ѝ и практическото ѝ приложение.

Практическото приложение не закъснява – всъщност именно идеята за по-малко човешки труд в извършването на преводи дава началото на машинния превод като възможност.

Превеждането от човек може най-лесно да бъде обяснено в две точки:

  1. „Разшифроване” на значението на базовия текст.
  2. Прехвърляне на съдържанието на желания език.

Тази привидно проста процедура всъщност представлява дълбок и сложен когнитивен процес. За да бъде адекватно разшифровано и предадено съдържанието на текста, се изискват силни познания в граматиката, семантиката, синтаксиса, идиомите и пр. Това, разбира се, спъва процеса на машинния превод, тъй като компютърът не може да обработва информация с качеството на човешкия мозък. Главното предизвикателство за хората, занимаващи се с развитието на този тип преводи, е именно да създадат компютър, обработващ информация по различен начин и въвеждащ според тази информация друг, нов текст, достатъчно адекватен, за да не може да бъде различен от човешки превод. За съвременните технологии това е невъзможно.

Много е трудно да бъде създаден машинен текст, дори слабо доближаващ се до качеството на човешки превод. Въпреки това различните подходи дават обещаващи резултати.

  1. Метод на правилата. Може да бъде приложен в преводи, в които входният и изходният език са близки, например български – сръбски, шведски –норвежки, фински – естонски. Този метод позволява правенето на сравнително адекватен превод, базирайки се на езиковите и граматически правила и форми, които съвпадат в близките езици.
  2. Междуезиков метод. Този метод е може би най-разпространеният и представлява обработка на съдържанието на изходния текст и прехвърлянето му в „междинен език” – програма, селектираща най-често използваните и валидни за най-голям брой езици граматични и прочие правила. Продуктовият текст е резултат от тази междинна обработка.
  3. Речников метод. Няма излишна обработка на информацията – не се търси конкретното значение на дадена дума, а се превежда със значението, посочвано най-често в речника.

Съществуват и други подходи, например статистически и хибриден, но те не са толкова разпространени. Различните методи работят различно добре, когато става въпрос за преводи от различен тип. Статистическият подход например върши най-добра работа при превод на документи и като цяло юридически текстове, тъй като най-добре се спазва формалният начин на изразяване.

Друго предизвикателство е преводът на нестандартни езици. Превеждането на диалектни и жаргонни думи и изрази може да бъде катастрофа, ако не се направи всичко възможно, за да се избегнат двусмислията. Никое от тези условия обаче не е достатъчно, за да звучи машинният текст като човешки, колкото и да бъдат спазени правилните значения.

Въпреки явното превъзходство на човешкия интелектуален труд пред машинното писане и превеждане, успешното прилагане на МП поставя нови технологични хоризонти. Улесняването на работата изисква нови идеи в областта на програмирането и разбирането на езика като цяло. Тази дейност за машината е практически невъзможна – когато това бъде постигнато, ще бъдем още крачка напред по пътя на откриването на изкуствения интелект.

mitraМашинният превод – може ли машина да превежда по-добре от човек?
прочетете още
Смесване на стиловете при превод

Смесване на стиловете при превод

Една от най-често срещаните грешки при превода е смесването на езиковите стилове. Идеята на стиловете е именно да разграничат различните видове ситуации и техния контекст. Затова смесването им може да доведе до неточен превод – непълна яснота на израза, гафове, загуба на „духа” и атмосферата на написаното (ако става дума за художествено произведение) и т.н.

Такива грешки изпъкват най-силно, когато се използва научна терминология в художествен текст, както и диалог от него, или обратното – думи с лирически и като цяло художествен характер да бъдат използвани в научен, рекламен или правен текст. Официално-деловият, публицистичният и научният стил могат да бъдат комбинирани един с друг, но не трябва да бъдат никога смесвани с художествения.

N.B. Рекламите често съдържат художествени думи като „нежен”, „пухкав”, но това в повечето случаи просто изглежда смешно и не вдъхва доверие.

Най-важното при художествения превод е да бъде убедителен и максимално добре да описва гледището на автора, дори с цената на неточни думи. Иначе казано, допуска се употребата на думи, различни от точния превод, в полза на контекстовата точност. Но употребата на термини, чуждици и извънконтекстови фразеологизми е недопустима. Това едновременно внася объркване и нарушава атмосферата на творбата, в зависимост от това с какъв текст се занимаваме.

Когато работим с който и да е от другите стилове, смесването им един с друг е по-допустимо. Един текст може успешно да комбинира научен, публициситчен и делови стил. Същото важи и при превода на такъв текст, тъй като е прието в тези стилове да се превежда буквално и да бъдат спазвани точните значения на думите. Единственият фактор – обект на повишено внимание – са еднаквите думи с различни значения, характерни за текстове от такъв стил.

Постигането на смислено свързан и убедителен текст е дело на грамотни, познаващи езика специалисти с висока обща култура и дългогодишен опит. Когато в един текст дори по-второстепенни думи не звучат на място, това се усеща веднага. „Усеща” е правилната дума, тъй като усетът на преводача, едно от най-силните му качества, се развива в продължение на години работа. Богатата обща култура е по-необходима, що се отнася до терминология и думи, характерни за различните езикови стилове. В подбирането на най-контекстово правилната дума се крие изкуството на превода. Още повече познания се изискват, когато една и съща дума има различни значения в различните литературни области. В техническите и научните текстове рядко има думи с непредсказуеми значения – там преобладават термините и като цяло думи от нехудожествено естество. В последните години с преводи се занимават все повече млади хора, много от които нямат дори базовата култура, за да бъдат преводачи, и това спъва специалистите в полето на развитие, в което са добри и вършат качествена работа. За съжаление качеството на работа в тази област е правопропорционално на годините опит. Като всяко едно изкуство (защото има всички характеристики на изкуство) преводът е едновременно усет и труд, който развива този усет в продължение на години. Трябва да се дава поле за развитие на младите хора, но не и за сметка на качеството на работа, на което се надяваме. Оптимално решение за този проблем е подобряване на селекцията на специалисти – прилагане на по-ефикасен филтър за установяване на техните професионални умения в областта на езика.

mitraСмесване на стиловете при превод
прочетете още
Превод на фразеологизми

Превод на фразеологизми

Добрият и разбираем превод на фразеологизми е една от тънкостите на качествения превод. Основната идея на който и да е превод е да бъде разбираем, а когато си имаме работа с подобни части на езика, е истинско майсторство да селектираме правилните думи. Добрата култура, касаеща всички езици, с които се работи, определено е предимство при откриването на точния израз.

Фразеологизмът е устойчива езикова форма, обикновено с преносно значение, най-често синтезирана в словосъчетание или цяло изречение. Такива могат да бъдат някои жаргонни форми и поговорки, вкарани в художествен текст.

За да бъде адекватно предадено посланието на израза, което почти винаги е изчистено, но метафорично, трябва да се спазват следните правила:

  • буквалният превод се допуска само при фразеологизми, които са недвусмислени, дори когато работим с различни езици (това най-често са словосъчетания от типа на „Сизифов труд”);
  • не е прието да се превеждат буквално фразеологизмите от тип „изречение”, например: ‘It’s raining cats and dogs’ ≠ „Валят котки и кучета” = „Вали като из ведро”;
  • посланието на израза трябва да бъде абсолютно същото – контекстово и фактологически вярно, независимо какви са употребените думи;
  • недопустимо е използването на чуждици, тъй като повечето фразеологизми имат едно и също контекстово значение, независимо от езиците;
  • не е прието смесването на езиковите стилове, но това се подразбира от вече изброените правила, както и от това, че фразеологизмите са характерни единствено за художествения стил.

По-специфичен е преводът на нови, неизвестни фразеологизми, например в жаргонни и диалектни форми. Тези изрази обикновено нямат езикови еквиваленти и са характерни за строго ограничени географски региони. Това трябва да се има предвид, когато се сблъскаме с такава реч – високата култура по отношение на ареала, за който са характерни тези езикови форми, може да бъде само положителна в постигането на качествен превод. Да вземем за пример лондонския кокни – това е жаргон, неразбираем дори за местните. Попадналият на фразеологизъм от такова естество преводач трябва да впрегне цялото си креативно мислене в откриването на точните думи, за да предаде точното значение – или дори да измисли нов, собствен израз, без да изкривява концепцията му.

За диалектите важат почти същите правила – географската култура отново е плюс. Тук откриването на нови изрази не е приоритет – и в повечето случаи дори не се налага. Диалектните фразеологизми подлежат на съвсем лека промяна при превода, като тя дори не е от същото естество – за диалектната реч са характерни най-вече „изяждането” на звуци при изговаряне и употребата на строго специфични за ареала на тази езикова форма думи. Тези думи са особено коварни и, що се отнася до превода им, отново се изисква творческо мислене в подбирането на най-точния синоним.

Това са правилата, с които трябва да се съобразяваме по отношение на специфични изрази в художествените текстове. Най-доброто, на което може да разчита занимаващият се с такъв превод, е собствената си обща и езикова култура.

 

mitraПревод на фразеологизми
прочетете още
Защо онлайн издателите (Digital Publisher) имат нужда от преводаческа агенция?

Защо онлайн издателите (Digital Publisher) имат нужда от преводаческа агенция?

Издателският бизнес претърпя драстични промени след появата на интернет. Все по-често потребителите посягат към електронните книги и списания, които са лесно достъпни дори и през телефоните и таблетите. Цифровият формат и интернет свързаноста ги прави лесно достъпни за широка аудитория, която не е ограничена географски. Реално едно електронно списание или книга е на клик разстояние от читателите по целия свят.

Сами разбирате какви неограничени бизнес възможности предлага това за издателския бизнес!

Именно поради повишената достъпност до различни видове съдържание (статии, списания, книги и пр.) издателите и редакторите се нуждаят от коректен партньор – преводаческа агенция – която да преведе това съдържание на езика на потребителите и, разбира се, да го локализира.

Не подценявайте превода на Вашите материали – това може да се окаже катализатор за Вашия бизнес!

Веднага Ви даваме пример: имате клиент – германец, който иска да бъде написана статия или да се поддържа блог на родня му език. Тези материали трябва да отговарят на нуждите на местната общност по ефективен начин. Разбира се, редакторът или копирайтърът не е задължително да владее немски език – за него е важно да напише ефективен текст, който покрива изискванията на клиента и на неговата аудитория, в частност.

Едва ли ще желаете да откажете проекта, само защото не владеете немски език. Точно тук идва на помощ преводаческата агенция, която, като Ваш партньор, не просто ще преведе текста, но и ще го локализира според нуждите и местните особености.

Наемането на преводаческа агенция ще Ви позволи да се ангажирате с по-разнообразен от езикова гледна точка пазар, като това Ви гарантира ефективно и навременно изпълнение на Вашите проекти.

Митра Транслейшънс предлагат професионални преводачески услуги за бизнеса и създателите на съдържание на различни езици. Вижте ТУК езиците, които владеем и на които извършваме професионални преводи.

Професионалните преводачи не се отнасят само до обикновен превод на статията или документите Ви. Те успешно обединяват езика като ключово предимство в работния процес, благодарение на многоезичното публикуване. И докато същността на статията Ви остава непроменена, преводаческата агенция Ви гарантира глобална аудитория.

 

Използването на професионални преводачески услуги гарантира, че преведената версия на статията Ви ще бъде толкова ефективна, че читателите в различни държави ще могат да комуникират със съдържанието по същия начин като оригиналната версия. А това, надяваме се, разбирате, че Ви дава конкурентно предимство!

 

Нарастващото търсене на преводи на различни езици в електронен формат налага издателите да работят в тясно сътрудничество с професионална агенция за преводи, за да предоставят на своите потребители ефективни преводи, които кореспондират с нуждите на читателите на съответния език, без да да променят съдържанието на текстовете.

Това разширява географията на Вашия бизнес. За печалбите дори няма да споменаваме.

 

Свържете се с нас сега! Нека заедно да спечелим нови клиенти и да завладеем нови бизнес територии!

mitraЗащо онлайн издателите (Digital Publisher) имат нужда от преводаческа агенция?
прочетете още