„Huh?“ – Думата която няма нужда от превод

„Huh?“ – Думата която няма нужда от превод

Няма нищо, което да се опре на добрите преводачески агенции, но съществува поне една дума, която няма нужда от превод. Простото „Huh?“ (на български използваме най-често „А?”) рядко е записвано някъде в книгите, но е често срещано в разговорната реч, особено в...
Видове преводи

Видове преводи

Представяме Ви накратко някои най-често срещани термини, които се използват за превод на специализирани текстове. Административен превод В тази категория попадат преводи на общи текстове, използвани от различни предприятия и организации, които се използват в...
Преводи на текстове с финансова тематика – 2-ра част

Преводи на текстове с финансова тематика – 2-ра част

Продължаваме с някои типични грешки при превод на финансови текстове от английски език: Трудности с превод на съществително-атрибут. В лингвистиката съществува популярна концепция за постепенното опростяване на езиците. Тоест те с течение на времето губят падежите,...