Какво е transcreation? (Пресъздаване)

Какво е transcreation? (Пресъздаване)

Превод или Transcreation? Нека първо набързо да дефинираме термина „Превод“. Най общо казано, това е процес на предаване на съобщение от един език на друг. Това е очевиден отговор и почти всеки човек би отговорил приблизително същото, ако го запитате „Какво е...