Смесване на стиловете при превод

Смесване на стиловете при превод

Една от най-често срещаните грешки при превода е смесването на езиковите стилове. Идеята на стиловете е именно да разграничат различните видове ситуации и техния контекст. Затова смесването им може да доведе до неточен превод – непълна яснота на израза, гафове, загуба...