All posts tagged: Консулски от отдел

Какво е легализация на документи?

Какво е легализация на документи?

Имате бизнес или пък живеете извън България. Налага ви се да използвате в страната документи, които са издадени в чужбина или обратното. Възможно е да срещнете трудности, когато това са документи, издадени от държавни органи, като диплома за завършено образование, акт за раждане, свидетелство за съдимост, различни по вид удостоверения, фирмена документация (фирмена регистрация, удостоверение за актуално състояние и други). За да бъдат валидни тези документи в страна, различна от страната, в която са издадени, те подлежат на легализация.

Какво представлява легализацията на документи?

Легализацията е процедура, след извършването на която можете да използвате документа, издаден от органите на една държава, пред тези на друга. Ако например сте завършили средно образование в България и искате да кандидатствате в университет в Германия, най-вероятно ще ви се наложи да преведете и легализирате дипломата си за средно образование, а впоследствие и други лични документи, предназначени за престоя ви там.

mitraКакво е легализация на документи?
прочетете още