Обяви за работа

Обяви за работа

Експерт-разработчик интерактивно съдържание за офис София. Kомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа...