КЛИЕНТИ

  • Национален институт по правосъдието

  • WordRise LTD

    wordrise
  • SDL

    SDL
  • Екипът на Митра Транслейшънс ООД се справи отлично с възложената задача (писмени и устни преводи): добре подготвени преводачи, спазени срокове, добро качество на предоставени писмени преводи, безпроблемна комуникация с екипа на фирмата.

  • Митра Транслейшънс ООД е високо ценен и доверен партньор, който демонстрира както отзивчивост, така и високо качество в своята работа. Екипът е винаги силно ориентиран към нуждите на клиента и с удоволствие се стреми да покрие всички изисквания на WordRise Ltd.

  • Митра Транслейшънс е компания с много изключително трудолюбиви, квалифицирани и мотивирани професионалисти. Точността на техните преводи и способността им да работят под натиска на крайните срокове заслужават специално внимание. Обръщам и спeциално внимание на отличните взаимоотношения на Митра Транслейшънс с колеги и клиенти.

mitraКлиенти