УСЛУГИ

Създавайте глобално и иновативно съдържание с нашите преводачески услуги

Митра Транслейшънс е основен пазарен лидер в езиковите услуги. Компанията е с тридесетгодишен опит и разполага с технологичен и човешки ресурс за управление на малки, средни и мега проекти. Разполагаме с вътрешен екип от опитни преводачи и редактори, както и експерти в различни области, за да осигурим безкомпромисно качество на предлаганите от нас езикови услуги.

Митра Транслейшънс предлага професионални преводи, редакция и коректура на всякакъв вид съдържание, легализация на документи, субтитриране, локализация, многоезична предпечатна подготовка (DTP), пост-редакция на машинен превод (МTPE), както и устни, симултанни и консекутивни преводи.

Mitra Translations предоставя лингвистични услуги за машинно самообучение (Machine Learning, ML) и за автоматична обработка на естествения език (Natural Language Processing, NLP), включително: анотиране на данни, транскрипция на реч, анотиране и транскрипция на текст в/от изображения, лингвистично оценяване на резултатите от системите за автоматична обрабодиттка на естествения език, създаване на списъци от думи за различни задачи.
Наясно сме, че създаването на такива данни и предоставянето на такива услуги е важно за постигането на висока производителност на вашите системи.
Нашите експерти включват компютърни лингвисти с дългогодишен опит в областта на автоматичната обработка на естествения език и компютърната лингвистика и лингвисти, специално обучени за тези задачи.Тези услуги са достъпни за няколко езика. Свържете се с нас за повече подробности

mitraУслуги