Защото думите имат значение на всеки език!

Заяви превод онлайн

Услуги

ПРЕВОДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ НА РАЗЛИЧЕН ВИД СЪДЪРЖАНИЕ – МЕДИЦИНСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ, IT ПРЕВОДИ

МиТРа Транслейшънс извършва писмени преводи на над  150 + езикови комбинации. Разполагаме със заклети преводачи за над 50+ езика. Внедрили сме най-съвременните технологии за обработка на файлове и съдържание в преводаческата индустрия.

виж повече

Ние извършваме превод на документи в сектори като автомобилостроене, софтуер и ИТ, енергетика, маркетинг и реклама, производство и машиностроене, корабостроене, медицина и фармация, банково и финансово дело. Нашият екип от обучени преводачи, редактори, мениджъри проекти и специалисти по качеството обезпечават целия процес по превода, като спазват всички изисквания на клиента и стандарти за качество на индустрията.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Какво представлява легализацията на документи? Това е удостоверяване автентичността и верността на документите от съответните институции. Могат да бъдат легализирани български документи за чужбина, както и документи от друга страна за България.

виж повече

За документи, издадени в България, това става чрез поставяне на Апостил от Националния център за информация и документация, Областната администрация във всеки град, Министерството на правосъдието, както и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Апостилът представлява печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от страната, в която той е издаден. Институциите са няколко, тъй като апостилът се поставя от различна институция според вида на документа, който е за легализация. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки в Хагската конвенция от 1961 г.

Предлагаме легализация на: акт за раждане, удостоверение за граждански брак, смъртен акт, удостоверение за наследници, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за съдимост, пълномощно, актуално състояние, договори, учредителни актове и др.

Чуждестранни документи се легализират в България, като документът се превежда на български език от заклет преводач и същият заверява подписа си върху превода пред нотариус.

ПОСТ-РЕДАКЦИЯ НА МАШИНЕН ПРЕВОД (MTPE)

РЕДАКЦИЯ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕВОД 

Какво представлява „пост-редакция“ на машинен превод?

Пост-редакция или последваща редакция – процес, при който професионално обучени преводачи или лингвисти преглеждат и коригират машинен превод – известен също като автоматизиран или автоматичен превод – с цел отстраняване на всички грешки на синтактично, граматично, а понякога дори и на лексикално равнище в текста.

виж повече

Крайната цел при пост-редакцията е високо качество, сравнимо с това на човешки превод.

Благодарение на съвременните решения, в които е внедрен машинен превод, се преодоляват все повече и повече нови граници, а това е един безспирен процес. Въпреки това засега има голяма нужда от „човешка намеса“ и автоматизацията не може да замести изцяло преводачите. Дори най-добрата система за машинен превод би се затруднила с едно по-творческо и сложно откъм смисъл съдържание.

Системата за машинен превод много често не откроява и не разбира кои полисемантични думи са именно подходящите за съответния контекст – тя просто избира онези думи и фрази, които са статистически най-често употребяваните в „сборника“ на тази система.

На пръв поглед неправилно преведените сегменти могат да изглеждат като идеални преводи.

Не забравяйте, че машинният превод е инструмент, който пести време, не се осланяйте изцяло на него!

Именно безупречният лингвист е финалната бримка, от която има нужда машинния превод, за да се превърне в безпогрешен краен резултат.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА УЕБ, ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ

Тя представлява адаптиране на съдържание и продукти не само в езиков, но и културен аспект. Чрез локализацията ние променяме и прецизираме даден текст или продукт към определен пазар, като взимаме предвид специфичните идиоми и изрази, които ще оставят у местните читатели същото впечатление, което е предвидено от автора на оригинала.

виж повече

Да превеждаш означава да предадеш значението на изходния текст на друг език. За целта преводачът трябва да разбере значението на думите и да създаде еквивалент на целевия език. Локализацията прави една стъпка напред. Тя е ключова за всяка съвременна компания, която развива иновативни приложения. Динамиката на съвременния свят при предлагането на IT решения надхвърля физическите граници на страните и поставя нови предизвикателства пред бизнеса.

Когато става въпрос за обработка на съдържание за приложение или продукт, предназначен за продажба по целия свят, преводът не е достатъчен. Трябва да се локализира. Коректно локализираното съдържание може да спомогне за това потребителят да остане с положително впечатление относно даден продукт. Благодарение на услугата локалозация на уеб съдържание, предлагана от МиТРа Транслейшънс ще можете да постигнете много повече, значително по-бързо и по-ефективно, и на по-ниска цена. Ние сме в крак с бързите темпове на развитие на онлайн продуктите и локализираме съдържанието им без да правим компромис с качеството. С други думи, ние даваме на нашите потребители по целия свят най-добрия възможен продукт в най-кратки срокове.

Кога ще ви е необходима експертната помощ на технописците на МиТРа?

Локализация на уебсайтове;
Локализация на приложения и игри;
Локализация на съдържание на електронно обучение;
Локализация на информация за продукти;
Локализация на блогове;
Локализация на маркетинг съдържание;
„Локализацията в маркетинга е от съществено значение за достигане до международната аудитория. CSA съобщава, че за 56,2% от потребителите възможността да получават информация на техния език е по-важна от цената, докато 65% от световните лидери на пазара смятат, че локализацията е от съществено значение за увеличаване на приходите на компанията.”

МиТРа Транслейшънс ви дава възможност да постигнете много повече, като глобализирате вашето уеб съдържание и продукти.

РЕДАКЦИЯ

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Прегледайте още веднъж съдържанието на продукта си, за да сте още по-уверени, че ще се откроявате сред конкурентите си с безупречно качество!

виж повече

МиТРа Транслейшънс извършва и допълнителни услуги по обработка на текстове, които могат да включват както коригиране, редакция на текст, локализация на текст, т.е. съобразяване с конкретната аудитория или културна среда, така също и оценка, сравняване и актуализация на съдържание. Като цяло редакторската дейност се извършва от доказани и опитни професионалисти, които не са непосредствено свързани с превода на текста за редакция.

Монолингвистичните услуги в повечето случаи надграждат работата по превода и осигуряват по-добро качество на крайния продукт. Тези специфични за индустрията дейности имат място и като независими от процеса по пренасянето на съдържание от един език на друг език, и могат да ви помогнат значително при комуникацията с вашите клиенти.

covid19

СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

УСТНИ ПРЕВОДИ

Симултанен превод е вид превод, който се провежда в реално време, в кабина, и изисква налична техника за озвучение. За този вид устен превод се използват двама или трима преводачи, които се сменят на два-три часа при продължителни мероприятия.

виж повече

При симултанния превод преводачът превежда в кабината синхронно с говорещия пред аудиторията. Този вид превод е нужен за семинари, конференции, телевизионни събития в реално време, а сферите, в които може да се използва, са много – медицина и фармация, софтуер и ИТ, маркетинг, медиа и реклама, енергетика, телекомуникации, туризъм, развлечения и много други.

МиТРа Транслейшънс предлага симултанни преводи от и на езици от Централна и Източна Европа и разполага с апаратура и екип от опитни преводачи за провеждане на безпроблемен устен превод в реално време.

Консекутивният превод е вид устен превод, който се извършва от един преводач, като говорещият изчаква преводача. Този вид превод се използва при бизнес срещи, преговори, кратки презентации, обучения, семинари, телефонни разговори и други.

В МиТРа Транслейшънс предлагаме преводи от и на езици от Централна и Източна Европа. Извършвали сме устни преводи в сферата на медицината – под формата на семинар, както и в сферата на техниката – като обучение във връзка с експлоатацията на машини и производствени процеси, но можем да потвърдим, че устните преводи могат да се използват във всяка една индустрия, където има преговори със страни от чужбина.

ЕЗИКОВА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДА (LQA)

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Използването на LQA (Language Quality Assurance) е добре позната практика в преводаческата индустрия, като има за цел да анализира преведените материали и да предостави обективна оценка за качеството на резултатния текст.

виж повече

Този тип проверка на превода включва езикова оценка от трета независима страна, която анализира обективно редица аспекти на материалите като нивото на познаване на езика – този на оригинала и на превода, проверка за изпълнение на специфични лингвистични изисквания, терминологичен речник, стилистични и числени несъответствия и т.н.

Защо се нуждаете от LQA?

Тази услуга е подходяща за всеки, който желае най-високо качество на преведените материали. LQA е многостепенен процес, който минава през стандартизирани процедури, за да се гарантира крайния продукт. При QA ние в МиТРа Транслейшънс следваме т.нар. 3Q методика за езикова оценка на качеството на превода, която включва три основни процеса за удостоверяване на качеството:

 • QA (Quality Assurance) – оценка и предотвратяване на грешки;
 • QC (Quality Control) – контрол чрез откриване и коригиране на грешки;
 • QV (Quality Verification) – верификация на реализираните по проекта редакции и координирането на промените с клиента.

Друг важен аспект от оценката на качеството е да се използват терминологични бази данни, които да осигурят адекватно предаване на информацията.

Защо да изберете LQA на преведено съдържание от МиТРа Транслейшънс:

 • Избрали сте нискобюджетна преводаческа агенция и искате да сте сигурни в качеството на превода, за да знаете дали отново да й се доверите;
 • Ваш служител, познаващ добре целевия език, е извършил превод на съдържание, но желаете да се уверите, че го е направил на нужното ниво, и то без пропуски;
 • Използвате услугите на преводач на свободна практика и искате качеството на неговата работа да бъде проверено от независима страна, за да сте сигурни, че си върши работата перфектно.

Имате нужда от езикова оценка на вече преведено съдържание? Търсите независима агенция, която да потвърди качеството на услуга, която вече използвате?

Ние сме доказан партньор, на който можете да разчитате при нужда от гарантиране на качеството на вашето съдържание!

МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (DTP)

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА СЪДЪРЖАНИЕ

DTP е абревиатура на Desktop Publishing – услуга, която има за цел да изгради огледален образ на оригиналното съдържание на съответния целеви език и може да се окаже критично важна при превода.

виж повече

Целта на многоезичната предпечатна подготовка е да предостави лесен начин за превод на различни елементи от документ и запазване на цялостната визия и Look & Feel концепция. В МиТРа Транслейшънс предоставяме DTP услуга, която следва напълно желанието на клиентите да се спази цялостната графична концепция на даден документ, без значение на какъв език е съдържанието в него.

Desktop Publishing е фундаментален компонент при интернационализация и локализация на документи, включително при предпечатна подготовка. Възползвайки се от тази услуга, вие ще можете да запазите:

 • Визуалната си бранд концепция;
 • Излъчването, което търсите пред клиенти от други държави;
 • Уникалното съчетание на текстови послания и графични компоненти.

Важното при този тип услуга е, че можете да предоставите документ на един език, а ние ще имаме грижата той да бъде преведен, без да се губи идеята му на комплексно ниво. Нашият екип ще се погрижи и за културната адаптация, в случай че част от графичното съдържание не е подходящо за целевата аудитория в съответната държава. Ние използваме адаптирани решения при предаване на текстовите послания, предназначени за съответната целева група и 100% съобразени с дизайна и визията на съответния документ.

Къде е необходим DTP?

 • Рекламни материали (брошури, листовки, каталози);
 • Техническа документация и инструкции за употреба, ръководства за експлоатация на машини и уреди информационни листовки и брошури на хранителни продукти, козметика, лекарствени средства, етикети и др.
 • Книги и презентации;
 • Уеб сайтове и приложения;
 • Графични материали и много други.

Защо ни е необходим DTP?

Основната причина да изберете подобна услуга е запазването на визуалната и текстовата част на документа възможно най-близко до тази на оригинала. Често преводът на един текст би компрометирал цялостната визия. В такива ситуации добрата практика е той да бъде предаден по начин, който да я съхрани такава, каквато е в оригинал.

Екипът на МиТРа Транслейшънс е с дългогодишен опит и широк спектър компетенции, справяйки се безпроблемно с всякакви файлове и изисквания.

Езици

Индустрии

Заяви превод онлайн

Офисите ни се намират в градовете Варна, София, Пловдив и Шумен.

За Ваше удобство можете да заявите превод и легализация онлайн от всяко населено място.

За повече информация се свържете с нас!