Иновативни езикови решения...

Заяви превод онлайн

Езикови Услуги

МиТРа Транслейшънс е агенция за преводи, която извършва всички видове езикови услуги на 50+ езици. Ние предлагаме конкурентни цени за превод и легализация на документи, локализация на уеб страници и други езикови услуги, като използваме най-съвременните технологии в индустрията. Извършваме специализирани писмени и устни преводи във всички сфери при срокове според вашите нужди и без допълнително оскъпяване на цената на услугата.

МиТРа Транслейшънс извършва услуги по заверка и легализация на документи във всички държавни институции и дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. Разполагаме със заклети преводачи, както на най-разпространените, така и на редица редки езици.

Във всички наши офиси можете да получите безплатна консултация за превод и легализация на лични и фирмени документи.

Офисите ни се намират в градовете Варна, София, Пловдив и Шумен, като във всеки от тях можете да заявите превод и легализация на вашите документи от заклети преводачи и на конкурентни цени. За ваше удобство можете да заявите поръчката си онлайн от всяко населено място.
За повече информация се свържете с нас!

Услуги

Превод

Редакция и Коректура

Легализация

Кои сме ние?

МиТРа Транслейшънс е преводаческа агенция с над 30 години опит в специализираните преводи. Ние извършваме специализирани медицински, технически, фармацевтични, юридически, ИТ и мн. други преводи за различни индустрии и сфери на бизнеса. Всеки проект за превод преминава през строг контрол на качеството. Осигуряването на качеството на предлаганите от нас услуги е многостепенен процес и включва различни технологични нива – превод, редакция и проверка, управление на ресурсите, създаване на терминологичен речник и пр., в зависимост от сложността и обема на конкретната задача.

Специализирани преводи за различни индустрии

Технически преводи

Медицински и фармацевтични преводи

Юридически преводи

Локализация на уеб съдържание

Локализация на приложения и игри

IT преводи и локализация

Какво казват нашите клиенти

Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“ използва услугите на „Митра Транслейшънс ООД“ от 2012 г. при изпълнение на проекти свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с правна и техническа насоченост. Митра ръководи умело цялостния процес по превод на материалите от български на чужд език и обратно, като се отличава с особено висок професионализъм и качество при проекти с по-сложни технически специфики. Фирмата е винаги коректна при спазването на крайните срокове и сътрудниците й са винаги на разположение за допълнителни въпроси, уточнения и възложения извън обичайното работно време.

„Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България / Дънкан Уестън“

„Софарма Трейдинг“ АД си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД по сключен рамков договор от 15.01.2012 г. за извършване на преводачески услуги при изпълнение на различни проекти свързани с писмени преводи най-често на документи и текстове с медицинска и правна насоченост, както и тръжна документация. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите от български на чужд език и обратно, като винаги се е отнасяла коректно към сроковете и спецификата на всяко задание. Най-често материалите, които възлагаме за превод, изискват, наред с типичната за този вид дейност професионална прецизност, и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите на фирма „Митра Транслейшънс“ се справят чудесно.

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

- „Булдент“ ЕООД -

buldent

За нас дейността на фирмата е добре позната в следните основни направления през последните години: устни и писмени преводи. Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявената коректност, доказани възможности, много добра база и, най-вече, квалифицирания персонал. Всичко това ни дава основание да препоръчаме „Митра Транслейшънс“ ООД като подходящ и желан партньор на бъдещите клиенти.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

prokuratura

„Митра Транслейшънс“ ООД извършва преводи за нуждите на РП-Варна от 2014 г. до днес. Убедени сме, че политиката на фирмата е ориентирана към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганата услуга. Фирма „Митра Транслейшънс“ е надежден и коректен партньор с професионално и отговорно отношение към изпълнение на договореностите.

Сдружение на младите психолози в България (СМПБ)

psihoСМПБ гр. Варна си сътрудничи с „Митра Транслейшънс“ ООД при изпълнение на услуга с предмет: „преводи“. Организацията на дейностите включва – писмени преводи български-английски език и обратното по проект „Рома Матрикс“. Фирмата се ангажира с цялостния процес по превод на материалите, като винаги се е отнасяла изключително коректно към сроковете и спецификата на всяко от заданията. Някои от материалите изискваха изключителна прецизност и владеене на специфична научна и правна терминология, с което преводачите от фирма „Митра Транслейшънс“ се справиха изключително професионално.

 

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

prokuratura„Митра Транслейшънс“ ООД извършва услуги (писмени преводи) за нуждите на Софийска районна прокуратура в периода от 01.01.2020 г. до 01.12.2019 г. Изключително сме доволни от бързината и коректността, с която те са извършвали всички преводачески услуги. Комуникацията с екипа на фирмата е отлична, както по отношение на възлагане на преводите, така и по отношение на работата по терминологията.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

napПреводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ ООД е изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП“. В срока на изпълнение на договора, а именно до 30.09.2018 г., от страна на преводаческа агенция „Митра Транслейшънс“ е извършен писмен превод на общо 5292 страници текст и 82 часа устен превод по време на мероприятията на НАП.

ОБЩИНА ВАРНА

varnaКомуникацията с екипа на „Митра Транслейшънс ООД“ е на много високо ниво, като винаги са реагирали адекватно и бързо при заявки за по-специфични и спешни преводи. Документацията винаги се получават в изряден вид. Финансовите отношения са коректни, като обменът на информация, свързан с плащанията също е безупречен. Предлагат качествени преводачески услуги, като подхождат изключително професионално и отговорни по отношение на изпълнението на възложените проекти.

Заяви превод онлайн

Офисите ни се намират в градовете Варна, София, Пловдив и Шумен.

За Ваше удобство можете да заявите превод и легализация онлайн от всяко населено място.

За повече информация се свържете с нас!