mitra

Офис и в Пловдив

Офис и в Пловдив

„Митра Транслейшънс“ ООД има удоволствието да Ви съобщи, че на 02.11.2020 г. предстои откриване на нов офис в гр. Пловдив на ул. Райко Даскалов 68. Повече информация за локацията и връзка с нас можете да откриете в раздел КОНТАКТИ.

mitraОфис и в Пловдив
прочетете още
Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Митра Транслейшънс“ ООД  изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

covid19
covid19

„Митра Транслейшънс“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-6084-C01 с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 04.08.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 04.11.2020 г.

mitraПроцедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
прочетете още
Документация по процедура: Доставка и разработка на софтуер

Документация по процедура: Доставка и разработка на софтуер

mitraДокументация по процедура: Доставка и разработка на софтуер
прочетете още
30 години Митра

30 години Митра

Ние не остаряваме, а се превръщаме в класика!

Месец декември беше много емоционален за Митра и целия екип. На 7 декември бе отпразнувана 30-годишнината на фирмата, основана в края на 1989 г. Поклон и поздравления за неуморния труд, положен през годините, както и за енергията, вложена в работата и отношението към клиента и качеството на услугите.

Специални гости на събитието бяха важни за нас партньори и колеги, пред които бяха изнесени индивидуалните речи на управителите – Мина Илиева и Диляна Илиева, както и на тяхната майка и основател на фирмата – Теодора Тодорова. Разведоха ни от трудното начало, последвано от перипетите и сполуките през годините, като стигнахме до Митра днес. В своята реч пък Диляна Илиева представи бъдещето с новите лого и визия на Митра Транслейшънс ООД с поглед към по-корпоративния и модерен облик. Те ще бъдат наложени през новата 2020-та година, като се надяване занапред да жънем все по-големи успехи! 

Благодарим на всички присъстващи за уважението и оказаната чест, както и че прегърнаха идеята на Митра за благотворителност и се включиха с удоволствие. Средствата бяха вложени в благотворителна кауза, за която имаше поставена специална кутия.

Цялото събитие беше поредният незабравим спомен за Митра. Пожелаваме си да честваме още много юбилеи!

mitra30 години Митра
прочетете още
Партньори на МиТРа

Партньори на МиТРа

Дългогодишен партньор на МиТРа Транслейшънс са лидерите на световния пазар Амплексор Инк.,  АМПЛЕКСОР Лайф Сайънс, ЛЛС и АМПЛЕКСОР Люксембург ООД, за които превеждаме текстове  от различно естество и на множество езикови комбинации

mitraПартньори на МиТРа
прочетете още
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература, в т.ч. медицина, фармация, научно-изследователска дейност и др.

mitraСключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература
прочетете още
Сключен договор с Министерство на културата на Република България

Сключен договор с Министерство на културата на Република България

За втори пореден път Митра Транслейшънс ООД сключи договор с Министерство на културата на Република България след успешно проведена процедура за предоставяне на официални преводи от и на чужди езици.

mitraСключен договор с Министерство на културата на Република България
прочетете още
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за преводи на текстове със съдържание на интелектуална собственост и терминология

mitraСключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз
прочетете още
Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

mitraДокументация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване
прочетете още
Договор БФП / Споразумение

Договор БФП / Споразумение

Иновации и конкурентоспособност

„Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за
организиране работата на преводачески агенции“

С нарастването на глобализационните процеси нараства и многоезичният документооборот, който е неразделна част от бизнеса, социалната, културната и научната области. Нуждата от бърз и качествен превод на все повече езици поставя високи изисквания към всички преводачески фирми. Браншът е относително консервативен и вследствие на това липсват добри организационни решения, които да оптимизират целия процес от получаване на заявката за превод до предаването и на клиента. Ние ще предложим уеб-базирана иновативна платформа, която ще улесни и организира работата на преводаческите агенции от всякакъв мащаб, а заедно с това ще допринесе и за увеличаване на възможностите за изпълнение на повече проекти за преводи. Мобилното приложение към платформата ще направи възможна комуникацията и свързаността на служителите от всяка точка на света. С внедряването на нашата платформа фирмите ще получат:
-намаляване на времето за документооборот с 90%;
-мобилност и гъвкавост;
-проследяемост на заявките за превод;
-възможност за архивиране, справки и репорти;
-възможност за споделяне на заявки за превод и получаването
на външни поръчки от колеги.
С въвеждането на нашата иновативна платформа за управление на преводачески агенции драстично ще се намали използването на хартия и ще се постигне екологичен ефект. С реализирането на проекта ще сме изминали целия път по реализацията от иновативна идея до работещ продукт и ще сме натрупали необходимия опит, който да ни гарантира успех и при следващи иновативни разработки.
В процеса на реализация на проекта заедно с Партньор -Технически университет- Варна ще изпълним следните дейности:
-Извършване на изследвания, изпитвания, измервания,
необходими за разработването на иновацията;
-Създаване и тестване на прототип;
-Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването
на иновацията;
-Визуализация на проекта.

mitraДоговор БФП / Споразумение
прочетете още