МиТРа в Healthcare Business Review

МиТРа в Healthcare Business Review

През последните няколко години медицината бе и продължава да бъде основна тема – в медиите, за управляващите, за институциите, дори и в обикновените ежедневни разговори между хората. Преводаческият бранш също отчита засилен интерес към тази терминология и ето как...