Предлагаме Ви няколко полезни съвета, които ще Ви помогнат да оптимизирате работата с преводаческата си агенция и да получите качествена работа в рамките на бюджета

Най-важното е да сте убедени, че качественият превод ще добави стойност към целия Ви проект. Много често бюджетът се разпределя за маркетинг, реклама, графичен дизайн и пр., а за превод или остава малка сума, или тази задача се възлага на неквалифициран за тази работа служител.

Никога не бива да се забравя, че лошият превод може да провали целия проект!

Подобни случаи не са единични, не го забравяйте. Затова отделете достатъчно бюджет за качествена преводаческа агенция, за да сте сигурни, че преводът ще е коректен, правилен и професионално изпълнен. Надяваме се не е нужно да Ви напомняме поговорката „Евтиното струва скъпо“.

Важно е да се уверите, че изходният текст е написан добре, преди да го предадете за превод. Разбира се, трябва да изпратите окончателен вариант, а не да се налагат корекции впоследствие, които не само биха забавили процеса, но и ще утежнят бюджета ви. Преводът ще бъде толкова добър, колкото добър е оригиналът!

Не оставяйте превода за последната минута. Експресните преводачески услуги са по-скъпи, а и така преводачът няма да разполага с достатъчно време. Това би могло да се отрази на качеството за сметка на по-високата цена. Не е много разумно, нали?

Обмислете добре какво наистина трябва да се преведе, особено ако разполагате с по-малък бюджет. Ако например желаете да се преведе целият сайт, но бюджетът е ограничен, помислете дали няма да е по-добре да направите само една страница с най-важното, което искате да кажете за Вашия бизнес или проект.

Ако ще превеждате документи, бихте могли да направите само резюме.

Консултирайте се с преводаческата агенция, за да изберете най-подходящия вариант за Вас.

Направете преводача част от екипа. Обяснете всичко в подробности за Вашия проект предварително. Преводът не са просто думи, които съществуват сами за себе си. Когато преводачът е наясно с целите и спецификите на проекта, ще свърши работата много по-добре. В противен случай винаги съществува опасност от доработки и корекции, което ще Ви коства допълнителни средства. И нерви.

Осигурете лице за контакт от екипа Ви, който ще контактува с преводаческата агенция. Квалифицираният преводач ще има въпроси и на тях трябва да отговори човек, който е запознат с детайлите. Някои от въпросите, които преводачът би отправил, са: „Имате ли определен стил на писменото изразяване? Използвате ли специфични термини, съкращения и пр.?“. Важно е да разполагате с контактно лице, което е достатъчно запознато със спецификите на Вашия бизнес и в същото време би могло да обясни вътрешнофирмената култура на общуване, ако се налага. Тези неща често се подценяват и това се отразява на качеството.

И не забравяйте! Както при всяко професионално обслужване, разликата между евтиния превод и превод, който добавя стойност към проекта, услугата или фирменото Ви представяне, е огромна. И тази разлика безусловно се улавя от потребителя и ползвателя на преводния документ, сайт и пр.

А това ще наклони везните в полза на Вашата фирма. Бъдете сигурни!