Няма бизнес, който да може сам да прави всичко. Всеки използва услугите на счетоводители, преводачи, адвокати. Добре е да не забравяте, че освен техни клиенти Вие сте и техни мениджъри.

В случай че се отправяме към преводаческа агенция, трябва да дадем насоки на преводачите за нашия конкретен превод. Макар преводачите да са тези, които трябва да свършат цялата работа, защото ние си плащаме съответната цена за това, винаги е по-добре да поставим своите изисквания и указания за работа, за да може и преводът да се получи идеален и отговарящ на основното си предназначение. Ето какви са основните насоки, които е добре да дадете на една преводаческа агенция, когато решите да ползвате услугите й.

  1. Стил на писане

В повечето случаи самата лексика и терминология на текста за превод говорят сами по себе си какъв трябва да е стилът на писане. Все пак не е излишно и Вие да обясните своите крайни желания и резултата, който искате да постигнете с изготвения превод. Обяснете на преводаческата агенция как точно искате да звучи текстът – например по-сдържано или по-художествено, като лична история или под формата на научен текст. Не би било излишно да покажете примерен текст, чийто стил на писане Ви харесва.

 

  1. Цел на превода

Това е основната насока, която трябва да дадете на преводаческата агенция. Задължително обяснете на своя преводач за какво ще се използва Вашият текст. Така той по-лесно ще прецени и стила, към който трябва да се придържа, и ще намери най-правилния подход за превод. Запомнете – професионалните преводачи, които наистина вършат работата си безупречно и с висока степен на мотивация, никога не превеждат буквално. Те се осланят на целта на превода, за да решат по какъв начин да го представят на новия език.

 

  1. Целева аудитория

Кой ще чете текста? Това е основен въпрос, който по всяка вероятност ще Ви зададат от преводаческата агенция. Ако текстът е предназначен за официални институции – като например превод на диплома, на мотивационно писмо за кандидатстване за работа или друг документ – просто няма как да звучи разговорно. От друга страна, възрастта и социалният статус на аудиторията Ви съвсем не е без значение. Ако това са хора на възраст 45 – 60 години, мениджъри на високо ниво, предполага се, че езикът трябва да бъде по-зрял.

 

  1. Специални изисквания

Всеки текст е индивидуален по своя стил и цел, затова и никога не е излишно да добавите и своите специални изисквания, като например намаляване на термините и описването им с по-прости думи, изпускане на даден текст или добавяне на нов под формата на разширяване на наличните изречения. Последното вече спада към други вид услуги, но е възможно да постигнете споразумение с преводаческата агенция.