Превод или Transcreation?

Нека първо набързо да дефинираме термина „Превод“.

Най общо казано, това е процес на предаване на съобщение от един език на друг. Това е очевиден отговор и почти всеки човек би отговорил приблизително същото, ако го запитате „Какво е превод?“. Какво не е превод обаче не е чак толкова очевидно. Особено като се има предвид, че при превод на каквото и да било съобщение или текст, преводачът винаги добавя собствената си преценка, умения, тълкувания на оригиналния документ.

За разлика от математиката, където обикновено има правилен и грешен отговор, езикът е много по-фин и нюансиран, така че е невъзможно двама преводачи да пресъздадат два еднакви преводни текста, въпреки че и двата биха били точни и адекватни.

Това особено много важи за текстове, които са натоварени с емоция, културни напластявания и притежават художествена стойност. Пример: Ще се получат много повече вариации на превод на стихотворение, отколкото на набор от инструкции за работа с тостер, например.

Без да звучим претенциозно, съвсем отговорно можем да кажем, че преводът е по-близо до произведенията на изкуството, отколкото до механичното пресъздаване на думи от един език на друг.

Толкова за превода. Да си дойдем на думата: „Какво е transcreation и с какво се различава от превода?“

Transcreation означава пресъздаване на оригиналния текст на друг, нов език, като задължително условие е да е абсолютно съобразен с контекста, в който ще се използва.

Лингвистът, който ще се заеме с transcreation, трябва да е напълно наясно с целите и търсения резултат. От друга страна, той трябва да притежава пълната свобода не само да преведе оригинала, но и да направи значителни промени, ако прецени, че са подходящи за поставените цели и аудитория.

Обикновено по проектите, които изискват transcreation, се работи в координация с маркетингов екип.

Ако трябва да дадем определение, то би звучало така: Transcreation е процес, по време на който се създава съдържание за определено местоположение или култура. Адаптираното съдържание е уникално за публиката, за която е създадено.

Кога се налага да се ползва transcreation?

Ясно е, че това е услуга, която не се ползва за всякаква цел. Добре е да се има предвид и че този процес е скъп и може да отнеме време. Като цяло, transcreation е изключение от правилото. Под правило разбираме, че обикновено се извършва локализация и след това се превежда съдържание. Локализацията и преводът са мащабни процеси, предназначени да се справят с големи количества съдържание. Transcreation, от друга страна, е специализирано съдържание.

 При какви случаи ще се наложи да се ползва transcreation?

  • Имате нужда от нещо специално, което е насочено към едно конкретно място или е предназначено само за даден език.
  • Трябва Ви уникално съдържание, което е предназначено за определен пазар
  • Посланието, което трябва да се „пренесе“, е емоционално и се нуждае от адаптация на езика-приемник, за да се възприеме адекватно и естествено от носителите на езика.

Примери

Предлагаме Ви няколко примера за transcreation.

Сред водещите брандове, които използват активно и ефективно тази услуга е Кока Кола.

Transcreation Coca Cola

А това е реклама на BMW, създадена единствено за територията на Германия.

Transcreations Germany