Едва ли ще е изненада за вас, ако ви кажем, че английският език е най-популярният говорим език сред хора с различни националности. През последните десетилетия се наблюдава тенденция хората да изучават чужд език с американски акцент, който постепенно заменя британския английски като доминиращ международен език.

С бързи темпове обаче се разпространява нов диалект на английския език, станал вече популярен с наименованието си Globish.

Френският изпълнителен директор на IBM Jean-Paul Nerriere въвежда термина през 1990 г.

 

Дали Globish е новият лингва франка?

Globish е английски език без граници. Той омаловажава граматиката и синтактичната структура, избягва объркващите идиоми, в основата му е ефективността на комуникацията. Nerriere е идентифицирал 15000 основни думи, които улесняват комуникацията между хора от различни националности. Според него този „нов“ език се говори от 2 милиарда души по целия свят.

 

Интересно какво ще е бъдещето на Globish. Дали, подобно на лингва франка, ще асимилира чуждици от много други езици или ще остане по-близо до английския език? Дали хората ще започнат да пишат книги, а защо не и поезия на Globish? Ще има ли филми с този език?

 

И въпреки масовото разпространение на Globish, международният бизнес се нуждае и ще продължи да зависи от професионалните, висококачествени преводачски услуги. Универсален и опростен език като Globish не може да улови всички нюанси, не може да постигне техническа прецизност и да пресъздаде специфичните изрази, характерни за уникалния културен контекст на всеки традиционен език. И да не забравяме, че докато 2 милиарда души говорят Globish, най-малко още 5 милиарда не умеят да комуникират помежду си така лесно.

Свържете се с нас, за да научите как можем да ви помогнем да общувате по-добре с бизнес партньори от целия свят.