Когато се захванем с медицински превод, трябва да имаме предвид множеството правила и изисквания, които го съпътстват. Това е строго специализиран превод и изисква повишено внимание на работа; най-често при такава работа се занимаваме с превод на лекарствени листовки, клинични протоколи, дневници и информация за пациента, електронни обучения и патенти.

Независимо с кой от посочените документи си имаме работа, за медицинския превод глобално важат следните правила:

*Изчистен и буквален текст, без художествени забежки

*Високи познания в областта на медицината и фармацията: по-специално в превеждането на имената на химични вещества и съединения, анатомия и поставени диагнози.

*Използване на конкретна и точна терминология – лингвистичните познания, разбира се, са предимство; повечето медицински термини идват от латински и гръцки език.

*При описание на страничните ефекти на даден лекарствен продукт, познанията в сферата на анатомията са от огромно значение. В агенциите, които се занимават с медицинска и фармацевтична литература, обикновено се разчита на специалисти в тези науки. Лекари и химици са най-често и преводачите на такъв тип документи.

*При превод на популярна психология и текстове, касаещи хомеопатията, отговорността е в ръцете на преводача, с препоръчителен дълъг стаж (това може да се окаже много полезно качество, дори и преводачът никога да не се е занимавал с такъв превод). Дългият опит е предимство поради по-доброто познаване на занаята и на специфичните термини, свързани с различните области на превод.

*Спазване на официално-деловия стил в правно-медицински текст от рода на заявления за разрешаване на употреба на дадено лекарство, протоколи и договори за клинични изпитвания, форми за информирано съгласие и пр. документи. Това включва известна доза правна грамотност, необходима на всекиго, занимаващ се с документи.

*При научни заключения е нужно да се познава не само терминологията, но и материята, от която тя произхожда. Иначе казано, знания в областта на науката. Тази задача изисква опитен специалист, който не е просто преводач, а и съ-диагностик.

Като обобщение можем да кажем, че работата на медицинския преводач е също толкова важна и отговорна, колкото и тази на един хирург, да речем. Една грешка е достатъчна, за да се окаже някой злочест пациент с диагноза, съвсем различна от реалната, последвана и от неправилно лечение за състоянието. Към работата трябва да се подхожда с голямо внимание, богата обща култура и винаги – речник.