Финансовите текстове се отличават с изключителна детайлност и прецизност. При тях се търси точност на изказа, но и бързина при предаването. Важно е при превода да не се загуби икономическата лаконичност, която прави тези текстове изключително интересни и полезни.

Съществено е да не се изпуска, прибавя или променя нищо, отнасящо се до стойностите, както и на определящите ги думи и изрази. Трябва съдържащият цифри текст да се приведе към анотационните и пунктуационните изисквания в страната „таргет“. Прост пример за това е начинът за изписване на датите – дата/месец/година. Колко различен е той, да речем, в България и в англоезичните страни…

Да се отчита разликата в стандартите между страните с десетична и недесетична система.

Преводачът трябва не само да обърне, да речем, инчове в сантиметри, той трябва да познава и начина на оформяне на един такъв цифрово-словов текст.

Ето и някои основни грешки при превод на финансови текстове:

Избиране на думи по външна прилика, а не по значение. Особено опасна е такава грешка, защото много от термините в двата езика са гръко-латински или френски. Да, обаче в английския и в българския те са придобили различни значения. Ето например думата „line“ в някои случаи съвсем адекватно си се превежда като линия. При нас обаче „линия“ е и инструмент за чертане, докато на английски съответното е „ruler“. „Line“ на английски може да е „поредица от букви или числа“, което на български обаче е „ред“.

Излишно използване на чужди думи при наличието на български. За съжаление това е масов проблем не само при преводачите. Почти всички са склонни да казват „атачвам“ вместо „прикрепям“, „дилийтвам“ вместо „унищожавам“. В такива случаи побългаряваме английските думи с наставки, вместо да използваме чудесните български съответствия. Нека не ни успокоява, че това не е само българско явление.

В този смисъл работата на преводача е отговорна, защото неглижирането на такива проблеми води до натоварване на езика с излишни чуждици.

В следващата част на статията ще продължим с възможните грешки при превод на финансови текстове.