И двете се комбинират за постигане на съвършен текст

Лингвистичната текстова проверка и лингвистичното ревю са последните щрихи в цялостния преводен процес преди предаването на готовия текст на клиента.

Разбира се, те се налагат само тогава, когато изрично е уточнено с клиента, че трябва да бъдат направени, тъй като проверката и лингвистичното ревю участват като солидно перо от цялостното бюджетиране на превода.

Ако текстът включва информация от по-специфична техническа сфера или е художествен текст, също се налага да премине през двата процеса на проверка на текста и лингвистично ревю. Това е необходимо, защото не е ясно дали преводачът на текста е имал опит в съответната сфера и по какъв начин е ползвал някои задължителни термини и интерпретации.

Всъщност двете понятия до някаква степен се припокриват, но имат и съществени разлики, които налагат използването и на двата процеса едновременно за постигане на най-добрия превод.

Нека да проследим какво всъщност представляват тези два процеса, допринасящи за прецизиране на преведения текст и да открием съществените разлики помежду им.

текстова проверка

Текстова проверка

Обичайният професионален подход при превода е преведеният текст да преминава приз проверка от лице, което не е правило превода.

При текстовата проверка се акцентира върху значението на цялостното съдържание от лексикална гледна точка, както и се премахват останали граматични и правописни грешки.

В най-добрия случай е важно текстовата проверка да се прави от професионален преводач, за който обаче преводният език е роден. Не случайно работата по проверката на текста се възприема като финален коректорски труд преди крайното финализиране на превода.

Използването на проверка на текста е задължителен процес от превода според всички професионални стандарти на преводачески професионални сдружения и сертифициращи организации.

Добре е да се знае, че колкото по-добър и професионален преводач е изготвил превода, толкова по-малка ще е работата и на редактора, който проверява текста.

Нашият професионален съвет е: Не подценявайте проверката на текста! Не пренебрегвайте финалната текстова проверка, независимо дали е свързан със специфична индустрия или не.

 

Лингвистично ревю

Лингвистичното ревю може да се възприема като подпроцес на проверката на текста, но в професионалните преводачески среди това е отделен процес, включващ оценка на текста от професионален лингвист.

При лингвистичното ревю на фокус са отделните думи в текста, тяхното значение и употреба в съответния контекст.

Ревюто от лингвист включва проверка и оценка на точно подбраните думи при превода според съответното основно значение на текста, спецификата на съответната сфера и цялостния текстови контекст.

Ревюто се възприема и като крайна проверка за целесъобразност на текста, за сравнение с първоизточника и целевите текстове и препоръки за коригиращи действия в превода. То включва изготвянето на критична редакция, преработка и дори, когато се налага, промяна в структурата на текста, реорганизация на съдържанието за постигане на по-голяма яснота и прецизност.

Процесите по проверка на текста и лингвистична оценка изискват обаче известно технологично време, за да бъдат осъществени, тъй като освен правописна, стилистична и граматична, проверката на текста прави подробно изследване на текста първоизточник и целите на преводния текст.

От друга страна, двата процеса на прецезиране на текста изискват допълнителен бюджет от страна на клиента, тъй като обикновено цената им не влиза в цената на превода.

Независимо дали ще разглеждате поотделно процесите по проверка на текста и лингвистично ревю, или като единен процес, това са важни етапи от подготовката на перфектния преводен текст.

Според изискването на качествения контрол, въведено като стандарт в Митра Транслейшънс, при всеки превод се прави проверка на текста преди предаването му на клиента.

При по-специфични текстове и при допълнителни договорки с клиентите преводните текстове преминават и през етап на лингвистична проверка и оценка.