В големите компании нерядко се случва служителят, който отговаря за преводите, да не разбира напълно спецификата на работа със специфично съдържание, като графики и чертежи, например. Често на този служител му се налага да предаде документите за превод в преводаческа агенция. Документите често се изпращат във формат PDF или във вид на сканиран лист. Възможно е на служителя, отговорен за контактно лице с преводаческата агенция, да не му е указано, че преводът трябва да бъде предоставен в определен формат като INND или QX, например. Вероятно той и не познава тези специфични формати.

Ето от какво има нужда преводаческата агенция, за да може преводът да бъде извършен максимално бързо и професионално, така че да получите напълно готов продукт:

 

  1. Трябва да предоставите пълната документация по изходния документ, с нужните бележки и пояснения, особено ако става дума за специфични текстове и формати. Нужно е да укажете и в какъв формат да бъде предоставен окончателният вариант на превода.
  2. Вашият документ съдържа нестандартни шрифтове. Не забравяйте да предоставите на преводаческата агенция всички корпоративни шрифтове/шаблони.
  3. Необходимо е да предоставите всички рисунки, графики или изображения в нужния формат. За превод на илюстрацията е необходимо да се предостави оригиналната рисунка.
  4. Обработката на файл също е необходима при желание за промяна на програмната версия, в която той ще бъде създаден. Ако компанията и преводаческата агенция работят в различни версии на програмите, то клиентът няма да може да открие преведените си файлове, защото те не могат да бъдат съхранени в нужната версия. Затова е необходимо предварително да се съгласуват версиите на използваемите в агенцията за преводи програми.
  5. Имайте предвид, че словоредът на различните езици се различава. Например, английският език е компактен. Това означава, че не винаги преводът от английски език може да се постави в предвиденото за тази цел поле. Този проблем най-вече е актуален при работа с програми за непрофесионална обработка, като Microsoft Publisher, където ползвателите й не могат да променят размера на интервала и да намалят пробелите между думите. Затова специалистът трябва да реши кое е по-важно и кое може да се пренебрегне, без да навреди на качеството на документа.
  6. Технически въпроси: Препоръчително е да предоставите на преводача и електронната поща на графичния дизайнер, който работи по проекта. Той ще Ви помогне да решите всички възникнали въпроси в процеса на работа, свързани с дизайна или форматирането на файла от проекта. Благодарение на това Вие ще спестите време и ще избегнете неприятности в бъдеще.