1. В какво се състои работата на редактора в Митра Транслейшънс?

Работата на редактора се простира някъде между работата на преводача и работата на т.нар. проджект мениджър, тоест човека, управляващ конкретния проект, като отчасти влиза в полето и на единия, и на другия. За постигане на доброто качество на превода например понякога е необходима обратна връзка с преводача, с когото да се обсъди изборът на една или друга фразеология, или пък да се отдели време за някакво микропроучване в специализирана литература, речници и т.н. От другата страна стои управляващият проекта, който контактува с клиентите и от добрата комуникация с когото по принцип зависи много. Макар и рядко, но се налага и редакторът да говори с крайния клиент, чийто изисквания са се променили в хода на проекта или направо са липсвали в началото; а може да става въпрос за стотици страници. На първо място обаче стои работата на редактора като коректор – всичките онези „дреболии” с правописа и книжовната норма, които не винаги се разбират еднозначно впрочем – и от клиенти, и от лингвисти. За да бъде по-пълна картината, не бива да пропусна и отделни моменти като форматирането на текстовете, което може да бъде наистина трудоемко, оценяване на външни преводи, локализация (или приспособяване) и за капак – всички онези технически неща, наречени CAT (computer-assisted translation) инструменти.

  1. Защо избра тази професия? Какви качества трябва да притежава редакторът в преводаческа агенция?

Който за каквото е учил, както се казва; макар да съм работил твърде различни неща и не винаги „по специалността”. Истината е, че наистина исках да работя като лингвист и когато попаднах в Митра Транслейшънс, бях направо щастлив. Постепенно започнах да разбирам обаче, че в този бизнес наред с чисто езиковите проблеми съществуват и други, които са не по-малко важни. На първо място може би е факторът време, тоест качеството да планираш работата си, като отсяваш критичните неща за проверка и редакция от второстепенните, които няма да навредят особено на крайния продукт. Става въпрос, разбира се, за случаи, в които срокът по даден проект те притиска и все пак трябва да се направи възможното. След това идва необходимостта от една по-гъвкава нагласа, която изисква различна концентрация в отделните проекти; да не говорим, че големите доставчици на езикови услуги имат утвърдени собствени критерии, които понякога значително се различават едни от други или/и от уж недвусмислено установените у нас. От друга страна, не е едно и също дали превежданият текст е предназначен за отпечатване или ще бъде използван в някакъв софтуер, каква е потребителската аудитория и пр. Връщайки се на качествата, които трябва да притежава редакторът в преводаческа агенция, бих добавил и… любопитството. В средните векове това е било смъртен грях, но без него човек днес просто не може да се развива.

  1. Кое в работата ти доставя удоволствие? А кои са нещата, които не са ти особено приятни, но са част от задълженията ти?

Парадоксално или не, но онова, което ми доставя удоволствие в работата, е същото, което и ме отблъсква. В свободното си време например обичам да чета различна литература, но която повече или по-малко ме провокира, която изисква препрочитане, дава задълбочена информация или възможност за множествени тълкувания. В работата ми се налага да чета текстове, които също са трудни, строго специализирани, например технически, медицински, правни, финансови и т.н. Човек не може да бъде специалист по всичко, а оригиналът на един търговски договор може да бъде написан наистина отвратително, повярвайте ми. Тогава възниква въпросът докъде преводачът и впоследствие редакторът могат и трябва да изглаждат превода. Винаги има опасност да попаднете на текст, който да ви подейства емоционално и то не непременно в положителна светлина.

  1. Какво колегите ти все още не знаят за теб?

Все има нещо, което не знаят за мен, но точно сега няма и да го научат.

 

  1. Какво правиш, когато не си в офиса?

В почивните дни работя над новото си жилище. Иначе обичайните неща – чета книги, слушам музика, гледам филми; не съм от най-социалните хора.