Ако продавате стоки и услуги не само в България, със сигурност се нуждаете от професионална преводаческа агенция. Със сигурност обмисляте и вариант да възложите преводите на служител, който, както той твърди, познава езика много добре и е на 6 с Word. Дори може да прави и таблици в Excel! Този вариант е привлекателен, ще Ви спести средства, ще уплътни времето на служителя…
Помислете пак!

Изграждането на дългогодишни отношения с преводаческа агенция не само ще Ви гарантира качествена професионална работа, но и ще Ви избави от някои клопки, които Вашият служител in-house няма да може да избегне. Професионалната преводаческа агенция ще Ви даде и предимство пред конкурентите. Ето защо:

    1. Опит

Партньорствата с професионална преводачка агенция ще Ви дадат ценен достъп до специалисти с богат опит, които са работили с компании, подобни на Вашата, по близки на Вашия проект и, много важно, говорят езика на Вашите клиенти!

Агенцията може да Ви даде безценен съвет за всичко: от организирането на работата по преводите до помощ при адаптирането на рекламни материали, насочени към чужди пазари.

    1. Ресурси

Много компании, които решават да управляват преводаческите услуги вътрешнофирмено, рано или късно се сблъскват с нарастващ обем от работа, която служителите не успяват да свършат достатъчно качествено. Особено ако тя е делегирана на младши служители без достатъчно опит и мотивация. Сроковете започват да се пропускат, грешките при преводите лавинообразно нарастват…Това е обичайна ситуация, която носи загуби на фирмата.

От друга страна, преводаческата агенция разполага с голям набор от специалисти преводачи, които разполагат с нужните знания и опит, за да работят по Вашия проект. По този начин ще спестите много нерви, често и пари, а и няма да рискувате успешността на проекта. Защото ще получите висококачествена работа, изпълнена професионално и в срок.

    1. Инструменти

Професионалната агенция има достъп до инструменти за управление на проекти. Ползите от тези проекти значително надхвърлят възможностите, с които разполагат Word и Excel.

Една от първите и най-важни стъпки, която една компания трябва да предприеме по отношение на преводаческите услуги, е да създаде памет. Използването на преводаческа памет ще Ви помогне да минимизирате разходите за превод в дългосрочен план. При използването на подобна памет всеки проект предварително се сканира за съвпадения и при наличие на такива съдържанието се използва повторно. Това не само спестява пари, но и помага да се изгради стил и лице на фирменото съдържание.

Управлението на преводи и преводаческа памет изискват постоянно менажиране и редакция. Само по тази начин може да се гарантира тяхната ефикасност. Тези процеси трудно се извършват вътрешнофирмено. Професионалната агенция ще направи това вместо Вас, без да е необходимо да инвестирате в допълнителни инструменти и ресурси.

Друг инструмент, за който все повече се говори, е машинният превод. Разбра се, индивидуалният машинен превод ще е по-евтин, отколкото ако използвате преводач, но е необходимо процесът да се наблюдава и управлява от професионална преводаческа агенция.

При големи проекти машинният превод би могъл да спести до 30% от разхода за преводачески услуги, като в същото време се увеличава скоростта за превод и финализирането на проекта.

    1. Постоянство

Негативите от управлението на преводите вътрешнофирмено далеч надхвърлят ползите. Един от най-сериозните проблеми при този подход е как да се запази езиковата непоследователност. Ако служителите често се сменят, продуктите се променят, как може да сте сигурни, че тази последователност е гарантирана?

Непоследователната употреба на езика може да се окаже сериозен пропуск и да обърка потребителите Ви. Не допускайте грешката да описвате по различен начин една и съща функция. Клиентите са свикнали с определена терминология и стил и когато това се промени, те реагират негативно. Разбирате, че липсата на постоянство при превода може да доведе и до отлив на клиенти и намаляване на продажбите, нали? Разбира се, за сметка на конкурентен продукт или услуга.

Решението на този сериозен проблем е стандартизирана преводаческа услуга, която само професионална преводаческа агенция може да Ви предложи. Използването на списък с терминологични списъци, създаване на речник, дефиниране на стила и езиковата комуникация, както и цялостната съгласуваност на многоезичните преводни документи, е от съществено значение за Вашия бизнес. Този функционален и професионален подход няма как да се изпълни качествено от служител на фирмата. Най-малкото защото това ще струва много по-скъпо и ще отнеме много повече време на служителя Ви. Аутсорсването на тази услуга на преводаческа агенция има смисъл не само от професионална и функционална гледна точка, но и ще освободи човешки ресурс, който може да управлява времето си много по-ефективно и да върши работа, за която притежава опит и квалификация.

  1. Ефективност

Партньорството с агенция за професионални преводачески услуги, която да управлява преводите и локализацията на Вашите проекти, е много по-ефективно, по-малко рисковано в дългосрочен план, отколкото да се опитвате да създадете инструменти, ресурси и да управлявате работните процеси вътрешнофирмено.

Само помислете за миг: кое е по-важно за Вашия бизнес: да се фокусира върху създаването на нова, неприсъща на фирмата организация на работа, в случая за управление не преводите, или екипът изцяло да се фокусира върху увеличаване на пазарния Ви дял чрез методи и техники, за които Вашите служители разполагат с опит и знания?

С помощта на професионална агенция за преводи рисковете са минимални, изисква се по-малка първоначална инвестиция и работният процес е много по-гъвкав.

Използването на професионални преводачи гарантира качествена и в същото време бързо свършена работа в сравнение с екипа по продажбите, който вероятно ще се занимава с преводите in-house. Най-малкото те имат и други задължения, които изискват време и ангажираност от тяхна страна.

От съществено значение е и управлението на технологиите, които преводаческата агенция използва. Тя актуализира своите инструменти и процеси, които ще Ви спестят време и пари.

Очевидно е, че предимствата от наемането на агенция за преводи и локализация е безусловно във Ваш интерес. Но ако все още се колебаете или са възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Ако търсите преводаческа агенция за първи път или обмисляте промяна, консултирайте се с нас. Ние ще Ви насочим професионално и напълно безпристрастно. Може да бъдете сигурни в това!