В съвременния свят писменият превод може да потрябва в най-различни ситуации – превод на различни документи, при бизнес среща, търсене на работа, при смяна на местожителство, документи, касаещи имоти, брак, собственост и много други.

Мнозина задават въпроса: защо е нужно да се обърна към преводаческа агенция дори и за обикновени документи, с които може да се справи всеки един владеещ отлично езика? Работата е там, че агенциите за професионален превод са лицензирани и при условие че Вие ще представяте документите в чужбина, ако те не притежават печат на лицензирана преводаческа агенция, може да имате проблем с признаването им. Освен това, преводаческите агенции си сътрудничат с нотариуси, които потвърждават истинноста на документа и извършват заверка на подписа на преводача, носещ отговорност за превода.

Преводаческите агенции са място, където бързо и професионално ще преведат всеки един текст, независимо от неговата сложност. При това клиентът може да разчита на високо качество и оперативност при изпълнение на работата. Всички техни щатни и нещатни сътрудници имат отлична квалификация и опит.

 

Преводаческите агенции предлагат цял комплекс от услуги и сериозни преимущества, като най-важните са следните:

 

  • Превод на множество различни езици. Дали ще бъде арабски или от северните страни, преводаческата агенция ще приеме всяка поръчка и ще я изпълни професионално;
  • Индивидуален подход към всеки клиент. В своята работа те обръщат особено внимание на желанията на клиентите при превод на документи. Служителите от агенция за преводи се стараят да се срещнат лично с клиента и да уговорят всички подробности, за да могат професионално да оформят всеки документ. Тяхната задача е да предоставят коректен превод без никакви орфографически, пунктуационни и стилистични грешки;
  • Оперативност при изпълнение на поставената задача. Професионалните агенции за превод изпълняват всички поръчки максимално оперативно. За да се избегнат всякакъв вид забавяния, е нужно при първото посещение на офиса клиентът да носи всички документи или пълния текст, които ще бъде предоставен за работа. След всички уточнения преводачите веднага започват да изпълняват поръчката;
  • Привлекателна цена. Преводаческите агенции предлагат своите услуги на изгодни цени. Значение има обемът на текста, езика, на който или от който трябва да се извърши преводът, и срокът на изпълнение.