Сключен договор с Министерство на културата на Република България

Сключен договор с Министерство на културата на Република България

За втори пореден път Митра Транслейшънс ООД сключи договор с Министерство на културата на Република България след успешно проведена процедура за предоставяне на официални преводи от и на чужди...
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за преводи на текстове със съдържание на интелектуална собственост и...
Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване iziskvania kam ofertite mitra transleyshans oodDownload tehnicheska spetsifikatsia op 1Download tehnicheska spetsifikatsia op 2Download Proektodogovor dostavka...
Договор БФП / Споразумение

Договор БФП / Споразумение

Иновации и конкурентоспособност „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции“ С нарастването на глобализационните процеси нараства и многоезичният документооборот, който е неразделна част от бизнеса,...
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи.