Преводът, като всяка сфера, в която присъства субективен фактор, изисква строги правила и процедури, които да регламентират процеса и да гарантират висококачествен краен продукт. Управлението на качеството е сред най-важните задачи на всяка агенция.

Предлагаме Ви съвсем накратко обяснени най-простите процедури, които осигуряват качеството на превода.

 

Първа стъпка – превод

Преводът трябва да звучи естествено, гладко, да не е „дървен“. Друго важно условие е да бъде в стилово съответствие с тона и спецификите на бранша, на идентичността на марката и, не на последно място, да е съобразен и с целевата аудитория на текста, към която е насочен.

Изходният материал винаги трябва да бъде преведен по най-адекватния начин спрямо заданието и неговите специфики. Често се предпочитат преводачи, за които езикът, от който се превежда, е майчин, но сред другите важни фактори са: професионалните умения на преводача, опитът в областта, към която се отнася преводът, не е за подценяване и общата култура по темата.

 

Втора стъпка – редактиране

Редактирането на превода се извършва от втори независим преводач. Този етап е важен, защото се гарантира, че преводът е точен по отношение на граматиката и стилистиката. Също така се проверява дали преводът предава точно посланието на изходния документ и че отговаря напълно на изискванията на клиента.

 

Трета стъпка – вътрешни проверки за качество

Третият етап представлява окончателна проверка от екипа на преводаческата агенция. Този процес включва старателна проверка на документа за различни фактори като липсващи участъци, цифри, дати, последователност на страниците и т.н.

 

 

Това са съвсем накратко най-основните етапи при превод на даден текст, които гарантират, че крайният продукт е точен и убедителен и напълно изпълнява заданието на клиента.

 

Свържете се с нас сега и се убедете в качеството на нашите услуги!