Имате бизнес или пък живеете извън България. Налага ви се да използвате в страната документи, които са издадени в чужбина или обратното. Възможно е да срещнете трудности, когато това са документи, издадени от държавни органи, като диплома за завършено образование, акт за раждане, свидетелство за съдимост, различни по вид удостоверения, фирмена документация (фирмена регистрация, удостоверение за актуално състояние и други). За да бъдат валидни тези документи в страна, различна от страната, в която са издадени, те подлежат на легализация.

Какво представлява легализацията на документи?

Легализацията е процедура, след извършването на която можете да използвате документа, издаден от органите на една държава, пред тези на друга. Ако например сте завършили средно образование в България и искате да кандидатствате в университет в Германия, най-вероятно ще ви се наложи да преведете и легализирате дипломата си за средно образование, а впоследствие и други лични документи, предназначени за престоя ви там.

За да може да бъде легализиран един документ, то той трябва да:

  • Бъде оформен според изискванията за легализация в държавата, която го издава;
  • Да е преведен от заклет преводач на езика на държавата, в която той ще се използва, освен ако не е многоезичен бланков документ;
  • Подписът на преводача да се завери в Консулски отдел на МВнР

Тези три стъпки са различни, в зависимост от това коя държава е издала документа и в коя държава ще се използва. Оформлението и съответно легализацията на документа зависи от това дали държавата, откъдето идва документът или за която е предназначен е държава-страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага (Хагска конвенция) или е държава, с която България е подписала договор за правна помощ.

Легализация на документи, издадени от държави-страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Тази процедура е предназначена за документи, издадени или предназначени за държави, които са страни по Хагската конвенция. България е такава, така че проверка трябва да се направи само за издаващата или приемащата държава. Списък на всички страни можете да откриете тук.

Легализация на документи от България за чужбина

За да може да използвате в чужбина своите документи, издадени в България, е необходимо върху същите да бъде поставено под формата на печат специално удостоверение, наречено „Апостил“. Удостоверяващите с Апостил институции в България са три в зависимост от вида на документите:

За документи, на които Апостил се поставя от МВнР, при издаването на същите трябва да се поиска заверка за чужбина или т.нар. „правоъгълен печат за чужбина“, заедно с подпис и печат от органа, който издава документа. Така например при издаване на удостоверение за актуално състояние на фирма от Агенция по вписванията, служител в Агенцията трябва да постави печат за заверка.

След като се сдобиете с Апостил върху своя документ, трябва да се пристъпи към превеждането му на езика на държавата, в която ще го използвате.

Можете да направите превода в България чрез агенция за преводи, която разполага със заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от Консулски отдел на МВнР. Митра Транслейшънс има сключен договор с  Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи за предоставяне на такава услуга и разполага със заклети преводачи от и на повече от тридесет езика. Разбира се може да преведете документа и в страната, в която ще го използвате, като в този случай преводът трябва да бъде заверен съгласно законодателството на съответната държава.

Легализация на чужди документи в България

За да използвате в България документ, който е издаден в чужбина, той трябва да бъде оформен по надлежния ред, т.е. да има Апостил, поставен от органа на съответната държава. Документът, заедно с Апостила, се превеждат от заклет преводач в България, чийто подпис също се заверява от Консулски отдел на МВнР.

Легализация на документи издадени от държави, с които България има подписани договори за правна помощ

Има страни, с които България е договорила облекчена  процедура за легализация на документи. В този случай правилата за легализация се определят от съответните договори за правна помощ. Когато е сключен такъв договор, дори и между страни-членки на Хагската конвенция, той се прилага с предимство пред нея. Така например при легализация на документи, предназначени за или произхождащи от Русия, Сърбия, Македония, Франция, с които имаме сключени договори за правна помощ, не е необходимо поставянето на Апостил. За документи издадени от тези страни е достатъчно да са публични документи и в оригинал, те не се нуждаят от допълнителни заверки. Аналогично и на документите, издадени от България и представени в тези държави също не е необходимо да се поставят допълнителни заверки и Апостил. Тук може да видите държавите, с които България има сключени договори за правна помощ. За тези държави е достатъчно документите ви да бъдат преведени от заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от Консулски отдел на МВнР.

Ние предлагаме услуга легализация, поръчвайки я лесно и бързо ще подготвим, оформим и преведем документите ви от и за чужбина. Нашите мениджъри проекти ще ви предоставят цялата нужна информация за етапите на легализация. Свържете се с нас сега и ние ще ви дадем най-добрата оферта за превод и легализация на вашите учебни, фирмени и/или лични документи.