Като стане въпрос за преводи в сферата на производството и инженеринга, асоциацията, която всеки от нас прави, е с технически преводи – техническа документация, CAD чертежи и ръководства за употреба. Ние от Агенция за преводи Митра Транслейшънс сме експерти в областта на техническите преводи.

Техническите преводи обхващат широк сегмент от бизнес сектора. Те не се ограничават само до инструкциите за употреба и чертежите.

Към техническите преводи попадат още:

  • Нормативна уредба и съответствия
  • Обучения
  • Инструкции за безопасност
  • Нови продукти
  • Софтуер

Нормативна уредба и съответствия

Този сегмент включва множество документи, регулиращи дейността на предприятието. Неизменна част от документацията са правните договори, нормативната уредба в конкретния сектор, финансови доклади и други. Всички тези документи гарантират, че разпоредбите и процесите се спазват. Те са важна част от бизнес процесите във всяко едно предприятие.

Обучение

Ние разбираме, че обучението се предлага във всички форми и включва презентации, учебни ръководства, електронно обучение и обучение „лице в лице“. Съдържанието на материалите за обученията трябва да е преведено на майчиния език на работниците, за да може то да се разбира от тях.

Инструкции за безопасност

Това е тясно свързано с обучението и нормативната уредба, и е също толкова важно. Ако служителите не разбират напълно инструкциите за безопасност, те могат да причинят вреда на себе си и на другите около тях. Помислете за процедурите за пожарна безопасност, инструкциите за работа за машини, както и предупрежденията за опасност. Какво би станало, ако потребителите не разбират информацията в тези опасни ситуации? Ако се остави непреведена и възникват проблеми на работното място, това може да доведе до множество производствени аварии.

Нови продукти

Пускайки нов продукт на пазара, всяко едно производство предприема и съответната маркетингова кампания. Това е серия от дейности, които включват ново съдържание за уебсайта на компанията, рекламни брошури и банери, инструкции за употреба и др. Използването на професионални преводачески услуги ще гарантира правилното предаване на рекламните послания. Професионалният превод на съдържанието на уебсайта Ви и осигуряването на многоезична SEO, може да Ви помогне да достигнете до много по-широк пазар. Всеизвестен е фактът, че 87% от хората, които не говорят английски не купуват продукти или услуги от английски сайтове.

Софтуер

Вашият продукт може да се управлява от софтуер или софтуерът да е продукт на Вашата дейност. Софтуерът е двигател на производствените и бизнес процесите през 21 век. А ще могат ли Вашите чуждестранни партньори, служители или клиенти да работят със софтуер, които не е на английски или на техния майчин език? В такъв случай трябва да се помисли за превод на софтуера. Преводът и локализацията на софтуер може да направи Вашата техника или процес да изглеждат по-привлекателни за потенциалните клиенти, и да Ви помогнат да достигнете дори по-широки пазари отново.

Ние от Агенция за преводи Митра Транслейшънс можем да гарантираме, че Вашата инвестиция в превод ще даде най-добрата възможна възвръщаемост като същевременно защитава Вашия имидж.

Не се колебайте да ни потърсите, когато имате нужда от професионален превод.

Поискайте Вашата безплатна оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.