Езикът е първата бариера, когато става въпрос за навлизане в нов пазар. Много по-вероятно е хората да купят даден продукт, когато информацията е на родния им език.
Следователно адаптирането на съществуващи продукти към новите пазари чрез превод и локализация е ключово за глобалния растеж, а ръководителите все повече разбират неговото значение. Компании, които се адаптират към местните условия, за да продават в чужбина се разрастват по-бързо и повечето истории за успех имат стабилна концепция да излязат рано на международния пазар.

Всъщност, според проучване на Common Sense Advisory през 2011 година на 500 успешни компании се оказва, че е 1,5 пъти по вероятно за компании, които са инвестирали в превод да увеличат общите си приходи. Например, FAMILO, ново предприятие със седалище в Хамбург, пуска адаптирана версия на приложението си на 12 езика и резултатите са зашеметяващи. Веднага щом започват да адаптират софтуера си, те увеличават броя на потребителите си от 100 000 на 500 000 и така потреблението на мобилното им приложение се увеличава с 400 процента – броят все още нараства.

Само с превода не става

Преведеното съдържание може да достигне потенциални нови клиенти, като им позволи да научат за продукта Ви. Но самият превод не е достатъчен. Успехът на навлизането в даден пазар се нуждае и от адаптация към местните изисквания, отношения и ценности. Много повече от, например, превода на потребителския интерфейс на даден продукт. Компаниите адаптират продуктите си, за да преодолеят културните бариери и да създадат един по-значим културен опит на клиентите си.

В резултата е много по-вероятно клиентите да разпространят новината за новия продукт. Компаниите, които локализират съдържанието имат подобрение в пазарните дялове, ангажираността и приходите.

Въпреки че дадена компания може да е успешна на местния пазар, глобализацията и навлизането в друг може да се окаже по сложно отколкото изглежда. Трябва да се създадат подходящи процеси за превод и адаптация, а същото време трябва да се следят и условията на местния пазар. Професионалните инструменти може да подпомогнат и засилят процеса. Има платформи за управление на превода, които могат да забързат адаптацията чрез автоматизиране на многоезиковите операции.

Колко езика знае бизнесът Ви?

Преведеното и адаптираното съдържание може да спомогне за разрастването на бизнеса Ви. Разширяването на вече създадените продукти на световния пазар е ефективен, но често пренебрегван подход за придобиване на нови клиенти и увеличаване на печалбите. В нашия глобализиран свят, бариерите за навлизане в даден пазар никога не са били толкова ниски. Та, готови ли сте за международно разширение?

Свържете се с нас за всеки нов пазар, който искате да покорите. Поискайте Вашата оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.