Как Вашият бранд да стане разпознаваем, уважаван и харесван. Навсякъде.

Съдържанието и копирайтингът, който стои зад това съдържание, са гласът, гръбнакът на всеки бранд в нашата дигитална епоха. Със силна маркетинг стратегия, подкрепена от квалифицирани преводачески услуги, марката може да се превърне в нещо повече от обикновен доставчик или търговец на даден продукт или услуга.

За всеки нов пазар, на който искате да стъпите, разполагате с един празен лист хартия, на който трябва да напишете Вашата история, ценности и цели. На местно ниво трябва да положите значителни усилия, за да се наложите и да докажете на новите си потенциални клиенти, че сте бранд, на който те могат да се доверят и за който да пожелаят да харчат. Това задължително трябва да се случи със създаване на качествено съдържание на местния език, с което за спечелите хората в съответната страна.

Фактори за успешно създаване на съдържание

Без значение към кой местен пазар сте се насочили, създаването на качествено съдържание зависи от едни и същи фактори. Преди да пристъпите към създаването, трябва да отговорите на следните въпроси:

Кои са най-важните неща за моята марка, които искам хората да чуят?

Какъв ще бъде тонът и стилът ми? По-приятелски и непретенциозен, насочен към по-широка аудитория, или мога да заема по-твърда и критична позиция по дадени въпроси?

Каква стойност искам да стои зад моето съдържание? Дали то е успяло да остави следа в съзнанието на потребителя или ще бъде забравено веднага?

 Никой не може да пише за всичко, по всички теми. Когато изберете темата, по която ще пишете, дайте си време, за да я осмислите и да направите проучвания. Така ще сте сигурни, че създаденото съдържание ще е в съответствие с образа, който искате да изградите за Вашия бранд. И не забравяйте, че некачественото и без практическа насоченост съдържание ще накара марката Ви да изглежда евтина и с ниска стойност.

Съобразете съдържанието си с културните дадености и с актуалните теми на деня.

Пример: Ако искате да стъпите на английския пазар, тогава задължително трябва да знаете какво се случва на местно ниво, всеки ден. Кои са значимите теми за обществото, какви проблеми и новини интересуват хората?

Много е важно да включите тези знания в текстовете си. Също така трябва да се съобразите с местните културни особености, език, дори и диалект, за сте максимално близки до Вашата аудитория.

Хората харесват тези, с които си приличат по нещо. Потопете се в културата им, отразете я в текстовете си и те ще се заинтересуват повече от това, което искате да им кажете и да направите за тях.

Пишете за неща, които познавате добре. Изградете образ на Вашия бранд. Съдържанието Ви винаги трябва да добавя стойност за потребителите и в същото време да се отличава от това на конкурентите Ви, за да могат хората да Ви запомнят.

Внимателно обмислете стъпките, които ще предприемете, когато стъпвате на нов, чужд пазар. И винаги започвайте с превод на съдържанието от преводач, който разбира местната култура. Това е Вашият приоритет №1.

Имайте предвид, че Вашето съдържание никога няма да окаже въздействие върху 100% от читателите на целевата група.

Подкрепете съдържанието си с имейл маркетинг, сегментиран към отделните целеви групи и страни, ако действате на различни пазари. Бъдете активни в социалните мрежи, които са популярни в дадената страна.

За да направите всичко това ефективно, все пак ще имате нужда от преводач, който е запознат с особеностите на аудиторията на страната и е на когото езикът е майчин. Ако съдържанието Ви не е преведено коректно на езика, който говорят в съответния район, ще отблъснете аудиторията, те ще натиснат бутона „Отпиши ме“ в имейла, който са получили, и така ще загубите клиенти. Окончателно. Този сценарий е напълно възможен, ако преводът не е на ниво, дори и съдържанието, което сте създали, да е перфектно.

Не бива да очаквате неопитен преводач да преведе съдържанието Ви на нужното ниво, за да преодолеете успешно езиковата бариера и да спечелите умовете и парите на новите си клиенти.

Съдържанието зад Вашата марка е важно. Уверете се, че то, заедно с професионалния и адекватен превод, ще даде зелена светлина на бизнеса Ви на местно ниво.

Ако имате нужда от доказан партньор и професионален превод на Вашите текстове, свържете се с нас сега.